Umjetnici na državnim jaslama: Kome sve Kanton Sarajevo uplaćuje doprinose?

deen-696x456

Ministar kulture i sporta KS, Mirvad Kurić početkom ove godine najavio je izmjene Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima.

Krajem septembra resorno Ministarstvo je ažuriralo Registar istaknutih samostalnih umjetnika na kojem se sada nalazi 38 osoba kojima prema postojećem Zakonu penziono i zdravstveno osiguranje plaća Kanton.

Na spisku se nalaze, između ostalih, od Fuada Backovića-Deena, Hari Mata Harija, Mugdima Avdića Hende, do glumice Nele Đenisijević koja živi u Belgiji gdje, kako se pohvalila ovdašnjim medijima, uzgaja voće, povrće, živinu i zečeve.

Kanton Sarajevo za navedene osobe na godišnjem nivou izdvaja više od 250.000 KM.

asd

Zakon kaže da umjetnik u smislu po Zakona stiče pravo pravo na status istaknutog samostalnog umjetnika ako ispunjavaju opšte uslove:

1) da nije u radnom odnosu
2) da mu je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino profesionalno zanimanje
3) da njegov umjetnički opus i domet verifikuje matično umjetničko udruženje, a ukoliko nije član niti jednog udruženja da svoj stvaralački opus dokaže programskom knjižicom ili popisom umjetničkih djela potvrđenim od kulturne institucije, javne ustanove, festivala, galerije ili izdavačke kuće sa međunarodnim referencama
4) da je državljanin BiH, koji ima prebivalište i na području Kantona.

Ukratko definisano, istaknuti samostalni umjetnik je umjetnik kome je status istaknutog samostalnog umjetnika priznat u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(fokus)