Upozorenje iz Službe civilne zaštite: Spriječimo ljetne požare!

Aktuelne vremenske prilike obilježene ekstremno visokim temperaturama zraka pogoduju pojavi požara. Stoga, upućujemo upozorenje građanima da u svakom momentu imaju na umu činjenicu da u aktuelnom iznimno vrućem ljetnom periodu i najmanja nesmotrenost i nepažnja mogu uzrokovati požare katastrofalnih razmjera.

Potrebno je obratiti pažnju na svaki detalj, poput adekvatnog odlaganja i zagasivanja vodom žara iz roštilja, poput izbjegavanja bacanja opušaka u prirodu i sl.

Tokom godine, prije i nakon završene žetve, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Međutim, u vrijeme aktuelnog sparnog perioda potrebno je izbjegavati ove aktivnosti u blizini naseljenih mjesta obzirom da su u domaćinstvima obično otvoreni prozori i da ljudi suše već na otvorenom prostoru.

Jednostavno, treba paziti i na sebe, i na prirodu, ali i na svoje komšije.

Podsjećamo, zabranjeno je spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevine od ulja, maziva te otpada na bazi hemijskih spojeva koji na bilo koji način mogu utjecati na zagađenje okoliša i zdravlje ljudi.

Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume, 15 metara od zgrade, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Osoba koja primijeti požar dužna je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe  i drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna  je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na telefon: 123  ili Policijsku stanicu na telefon 122.

 

Posebno napominjemo da građani prilikom uočavanja požara i svih drugih događaja koji mogu uzrokovati nastanak požara odmah pristupe gašenju poćetnog manjeg požara i u koliko je potrebno da obavijeste Službu civilne zaštite na broj Operativnog centra 121 kao i PVJ Kakanj na broj 123.