Upriličen prijem za Muneveru Zečević i Dinku Tepić, predstavnice Udruženja žena općine Kakanj (UŽOK)

P1110286-640x330

Četvrtak, 1. septembar 2016.godine: U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen prijem za Muneveru Zečević i Dinku Tepić, predstavnice Udruženja žena općine Kakanj (UŽOK). Na prijemu se razgovaralo o aktivnostima koje je UŽOK realizirao u proteklom periodu, te planovima za budući period.

UŽOK je inicijator i realizator brojnih društvenih aktivnosti, a tema današnjeg razgovora se odnosila posebno na organizaciju edukativnih aktivnosti koje realizira UŽOK, a  koje se odnose na izradu rukotvorina i šivenje, te zaštitu i promociju starih zanata i slično. Namjera načelnika Nermina Mandre je da se Općina Kakanj uključi u ove projekte UŽOK-a kroz svoje podsticajne mjere u oblasti poduzetništva, a sve u cilju stvaranja preduslova za nova samozapošljavanja na bazi prekvalifikacije i osposobljavanja za nove radne aktivnosti.

Foto u naslovnici: Detalj sa prijema

Vezani tekst:

UŽOK-kakanjska brigada sa 600 članica

Udruženje žena općine Kakanj (UŽOK) u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina  vrijednim radom iskazivalo je svoja patriotska osjećanja. Bila je to brigada koja nije bila vojna formacija, ali je bila veoma važna i zaslužna jer je sa svojih 600 članica činila jedan od važnih bedema u odbrani i opstanku.

Posjeta UŽOK-a ranjenicima u zeničkoj bolnici, kraj 1992.godine

Posjeta UŽOK-a ranjenicima u zeničkoj bolnici, kraj 1992.godine

Za borce na ratnim linijama i ranjenike u bolnicama žene UŽOK-a izradile su 1 520 vunenih jastuka, isplele su 4 000 kapa, 2 000 rukavica, 335 đempera, 190 pulovera…

U akcijama su sakupile 425 ćebadi, 631 peškir, 25 šlifera, 14 000 dijelova escajga, 1 629 tanjira, 467 šolja, 350 čaša, te više od hiljadu drugih predmeta za kuhinju.

Radilo se i na prikupljanju zimnice…

UŽOK Kakanj, fotografija iz perioda rata

UŽOK Kakanj, fotografija iz perioda rata

Žene iz UŽOK-a pomagale su u ratnom periodu i izbjeglicama, bilo je akcija kada se u jednom danu pripadnicima Armije RBiH uručivalo na prvoj liniji i pet hiljada kolača, UŽOK je bio na ratištima Trećeg i Sedmog korpusa, stigao je i u Mostar, posjećivani su ranjenici u kakanjskom vojnom stacionaru i bolnici u Zenici.