Upriličen prijem za predstavnike udruženja poljoprivrednih proizvođača, predstavnike zadruga i predstavnike Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača “Kakanjska poljoprivreda – KAP” Kakanj

P1110338-640x330

Utorak, 6. septembar 2016.godine: U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen prijem za predstavnike Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača “Kakanjska poljoprivreda – KAP” Kakanj, predstavnike udruženja koja okupljaju poljoprivredne proizvođače i predstavnike zadruga. Na prijemu su analizirane i sumirane dosadašnje aktivnosti koje je Savez realizirao u saradnji i uz podršku Općine Kakanj i drugih partnerskih organizacija, a razgovaralo se i o perspektivama razvoja kakanjske poljoprivrede u budućem periodu.

Načelnik Nermin Mandra je naglasio da će Općina Kakanj i dalje, onako kako je to činila u proteklom periodu, sve oblike pomoći i podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji osmišljavati i realizirati u saradnji sa Savezom i udruženjima poljoprivrednih proizvođača jer poljoprivredni proizvođači najbolje znaju na koji način se može pomoći njima i općenito razvoju poljoprivrede.

Općina Kakanj, u saradnji sa partnerskim organizacijama, kontinuirano realizira aktivnosti koje su odnose na finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede poput proširenja mini farmi u oblasti stočarstva, nabavke steonih krava, proširenja i podizanja novih zasada jagodičastog voća, sufinansiranja nabavke poljoprivredne mehanizacije, plastenika i sl. Općina Kakanj izdvaja i značajna novčana sredstva u svrhu podsticaja proizvođačima svježeg kravljem mlijeka, u svrhu podrške plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji, u svrhu proširenja zasada jagodičastog voća…

U Kaknju je zabilježen i rekord u pogledu količine proizvedenog svježeg kravljeg mlijeka u jednom kvartalu, u odnosu na sve poslijeratne godine.

P1110332 P1110335 P1110338 P1110341 P1110345

Zabilježeno na prijemu