Ured načelnika: Prijem za Senada Čišiju, direktora JU „Gradska biblioteka“ Kakanj

Senad-Cisija-660x330

Četvrtak, 11. august 2016. godine: U uredu Općinskog  načelnika  danas  je  upriličen  prijem  za Senada Čišiju, direktora JU „Gradska biblioteka“ Kakanj.

Tokom prijema direktor Čišija je informisao načelnika o aktivnostima koje poduzima JU Gradska biblioteka. U posljednjih nekoliko godina Gradska biblioteka izgradila je kapacitete koji građanima Kaknja, kao i građanima drugih općina u Federaciji BiH omogućavaju korištenje kulturnih i naučnih tekovina, zabilježenih na različitim vrstama bibliotečke građe, radi njihovog svestranog kulturnog, naučnog i obrazovnog napretka, kao i napretka društva u cjelini. U ostvarivanju svoje misije realiziraju se razne aktivnosti kao što su: nabavka knjiga za sve korisnike usluga biblioteke; upis čitalaca;moderniziranje bibliotečke djelatnosti u skladu sa savremenim bibliotečkim standardima; popularizacija bibliotečke građe i poticanje građana na njeno korištenje; održavanje objekta i uspostavljanje pretpostavki za realizaciju projekta dogradnje potkrovlja i dr. Odnos Općinskog vijeća Kakanj, vijećnika i Općinskog načelnika prema radu i aktivnostima javne ustanove je izuzetno korektan, što se vidi iz činjenice da su prihvaćeni svi programi i projekti koje je ponudila i realizirala Gradska biblioteka.

Načelnik Mandra je dao punu podršku radu JU Gradska biblioteka, te je izrazio spremnost za za dalju pomoć u aktivnostima koje predstoje u radu Gradske biblioteke.