Ured načelnika: Upriličen prijem za direktora JU “Dom zdravlja” Kakanj Tursum dr. Mirsada

P1100898-660x330

Danas je Općinski načelnik Nermin Mandra upriličio prijem za  direktora JU “Dom zdravlja” Kakanj Tursum dr. Mirsada.

U razgovoru između Načelnika i direktora JU “Dom zdravlja” Kakanj sumirani su postignuti rezultati u posljednje tri godine u ovoj zdravstvenoj ustanovi koji su jasni pokazatelji koliko i kako se može unaprijediti i poboljšati rukovođenje i organizacija zdravstva na području jedne općine, te su ukratko izneseni planovi za naredni period.

Svi postignuti rezultati su plod kreiranja povoljnog ambijenta za razvoj i unapređenje zdravstvene djelatnosti na području naše općine, jer bez zajedničke saradnje menadžmenta JU “Dom zdravlja” Kakanj i Općinskog načelnika Nermina Mandre, OV Kakanj, te privrednih, privatnih i drugih relevantnih faktora, institucija i pojedinaca sigurno da ne bi bili postignuti poslovni rezultati po kojem je danas JU “Dom zdravlja” Kakanj prepoznatljiva na području našeg kantona, ali i cijele Federacije BiH.

Direktor JU “Dom zdravlja” Kakanj je ukratko iznio sljedeće postignute rezultate u poslovanju u protekle tri godine: postignuta je finansijska konsolidacija i anulirani su zatečeni finansijski gubici tako da danas ova zdravstvena ustanova pozitivno posluje, isplaćena su sva dugovanja i potraživanja zaposlenicima, sredstvima Općine i Doma zdravlja, kao i nesebičnim zalaganjem pojedinih kakanjskih privrednika i poduzetnika i Općinskog načelnika, realizovan je projekat Hemodijaliznog centra, znatno je proširen parking prostor oko Doma zdravlja, pokrenuto je i u potpunosti realizovano  proširenje mreže ambulanti porodične medicine otvaranjem savremene ambulante u Bjelavićima, realizovana je adaptacija, dogradnja i sanacija infrastrukturnih kapaciteta-obnovljena laboratorija sa potpuno novim punktom za uzimanje laboratorijskih uzoraka, rekonstrukcija ambulanti porodične medicine prije svega u Haljinićima i Bilješevu gdje je urađena kompletna sanacija devastiranog prostora i urađena rekonstrukcija i ugradnja sistema za grijanje, izvršena je nabavka opreme od čega je najznačajnije nabavka stomatološke stolice, kolor dopler ultrazvučnog aparata i laboratorijskih aparata, započeta je aktivnost oko energetske efikasnosti centralnog objekta Doma zdravlja, poboljšana je saradnja i komunikacija sa korisnicima zdravstvenih usluga otvaranjem sopstvene web stranice, dizajniran je logo JU “Dom zdravlja” Kakanj tako da je sada svaki dopis iz Doma zdravlja prepoznatljiv eksternim korisnicima, pokrenuta je informatizacija u saradnji s Federalnim i Kantonalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona, kroz donatorske projekte uspješno je realizovana nabavka sanitetskog vozila, permanentno je vršena edukacija zaposlenika iz različitih medicinskih oblasti tako da su trenutno tri ljekara na specijalizaciji, redovno su pacijenti obavještavani o važnim događajima putem sopstvene web stranice ili putem kakanjskih medija i sve njihove eventualne žalbe ili sugestije su gotovo momentalno rješavane po slovu zakonskih propisa, vršena je edukacija pacijenata u čekaonicama koje su obogaćene LCD monitorima na kojima se emituje edukativni sadržaj itd.

Direktor JU “Dom zdravlja” Kakanj zahvalio se Općinskom načelniku istakavši da gotovo niti jedan projekat ne bi bio realizovan bez pomoći Općine Kakanj. Direktor također ističe da će se i u narednom period nastaviti sa realizacijom projekata opremanja i osavremenjivanja Doma zdravlja kako bi našim pacijentima bio olakšan i dostupan savremeniji zdravstveni sistem. Direktor je naglasio da će se posebna pažnja posvetiti ka ostvarenju i realizaciji sljedećih aktivnosti: proširivanje i osavremenjivanje Službe hitne medicinske pomoći, sanacija i dogradnja novih prostornih kapaciteta, nabavka dva sanitetska vozila od kojih je jedno terensko vozilo koje je neophodno tokom ekstremnih vremenskih prilika-veliki snježni nanosi, poplave i sl, nabavka CT i UZ aparat kao i digitajzera za Rtg aparat, nabavka neophodne opreme za svakodnevno obavljanje zdravstvene djelatnosti kao što su EKG aparati i sl, te nastavak i kontinuitet na započetim radnjama i aktivnostima koje će doprinijeti efektivnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite na području općine Kakanj.

Načelnik Mandra je dao punu podršku radu JU “Dom zdravlja” Kakanj, te je izrazio spremnost za pomoć u realizaciji planiranih aktivnosti, kako bi naši građani imali savremenu zdravstvenu zaštitu koja može uvijek i u svakom mjestu odgovoriti potrebama današnjice.