Ured načelnika: Upriličen sastanak sa predstavnicima Njemačke nevladine organizacije “Arbeiter-Samariter-Bund” (ASB)

image-0-02-01-123b91ffa8e129bd1fa3417e1239fa335c06fc808dbed2b7cb180f9780d089d6-v-660x330

Četvrtak, 22.septembar 2016.godine: Gosti u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas su bili Emir Bojadžić i Vedad Hadžiosmanović, predstavnici Njemačke nevladine organizacije “Arbeiter-Samariter-Bund” (ASB). Na sastanku se razgovaralo o inicijativi da ASB i Humanitarna organizacija “Hilfswerk Austria International”, zajedno sa Općinom Kakanj, u slijedećoj godini izgrade dvije kuće za dvije porodice koje su tokom elementarnih nepogoda iz maja 2014.godine ostale bez domova. Načelnik Nermin Mandra je podržao ovu inicijativu, te je prihvatio da Općina Kakanj finansijski učestvuje u  realizaciji ovog projekta.

Prijemu su prisustvovali i Nurudin Hrusto, šef Službe civilne zaštite, te Medžid Bajrić, referent u Službi za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina.