Ured za borbu protiv korupcije ZDK predstavio Strategiju rada za period 2022.-2026.

Ured i Tim za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) predstavili su danas Strategiju ZDK-a za prevenciju i borbu protiv korupcije za period 2022.-2026. godine, koju je na svom današnjem zasjedanju usvojila i Vlada ZDK.

Predsjednik Tima za borbu protiv korupcije i vršilac dužnosti sekretara novoosnovanog Ureda za borbu protiv korupcije Vlade ZDK Dževad Fejzić istakao je kako će, na osnovu Strategije, poduzeti značajne mjere i aktivnosti po pitanju prevencije i borbe protiv korupcije.

-ZDK je krenuo u proces prevencije i borbe protiv korupcije još 2016. godine. Strategijom stavljamo akcent na jako bitne stvari, a to je da je prevencija najvažnija u borbi protiv korupcije. To znači da ćemo u narednom periodu preventivno djelovati, ali je suština da će sve istražne radnje koje su potrebne da bi se utvrdilo ako je došlo do koruptivnih radnji, raditi nadležne institucije, a to sue MUP i Tužilaštvo ZDK-a – ističe Fejzić.

Novina u ovoj strategiji u odnosu na prethodnu je da su, poštujući preporuke i smjernice Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ali i Zakona o borbi protiv korupcije BiH, uključili i jedinice lokalne samouprave u sistem koordinacije borbe protiv korupcije u ZDK.

U tom su cilju, kazao je Fejzić, organizirali pripremne radionice sa svim koordinatorima te su na tim radionicama imali predstavnike svih jedinica lokalne samouprave, što je ocijenio kao pohvalno.

-Druga novina je da smo mapirali procese rizika. Treća, i najvažnija stvar, jeste da ćemo vrlo brzo raditi na uspostavi E-registara, što će podrazumijevati E-registar javnih nabavki, poticaja, imenovanih… Smatram da je ova strategija vrlo kvalitetan dokument, koji ćemo u narednom periodu razraditi kroz Akcioni plan, što je operativni dokument koji je proizvod ove strategije – pojašnjava Fejzić.

Tim i Ured će zaprimati prijave te ih ocjenjivati o elementima krivičnog djela i proslijeđivati MUP-u i Tužilaštvu ZDK. Revizijom diploma, po podacima iz juna 2021. godine, do tada je bilo obuhvaćeno 7.500 diploma, od čega 5.700 u obrazovnom sektoru.

Sve “nelegalne diplome” upućene su na provjeru MUP-u i Tužilaštvu ZDK, a povratna informacija je da je proces u toku i da će biti okončan. Nakon juna prošle godine do 31. januara ove godine kontrolisano je još oko 1.500, a trenutno je u postupku oko 400 diploma. O tome će, najavljuje Fejzić, vrlo brzo Vladi ZDK proslijediti informaciju te predložiti mjere.

Premijer Mirnes Bašić podsjetio je kako su aktivnosti na borbi protiv korupcije, kao Vlada ZDK, počeli još 2015. godine.

-Kruna institucionalnog organizovanja ovih aktivnosti bilo je formiranje Ureda početkom ove godine. Na ovu smo strategiju čekali da državni nivo donese svoju strategiju, da bismo mi svoju strategiju i svoje strateške dokumente uskladili s višim nivoima vlasti. Međutim, znajući kakva je situacija na državnom, a i na federalnom nivou, da nisu donijeli svoje strategije, mi smo se uz saglasnost APIK-a odlučili da donesemo svoju strategiju – kazao je Bašić.

Napomenuo je kako će kroz pet strateških ciljeva planirati sve aktivnosti u prevenciji i borbi protiv korupcije.

Strategiju je podržala i misija OSCE-a u BiH, čiji je predstavnik Daut Bajramović napomenuo kako od 2017. godine sarađuju s Timom za borbu protiv korupcije Vlade ZDK i ostalim tijelima na nivou ZDK.

-Redovno sarađujemo, provodimo aktivnosti na pripremi i izradi strateških dokumenata i akcionih planova, kao i provedbenih aktivnosti koje su sadržane u tim dokumentima. Ovu smo strategiju započeli izrađivati sredinom prošle godine, u junu mjesecu, na način da je Misija OSCE-a u BiH pružila ekspertsku pomoć – kazao je Bajramović.

Direkor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) Hasim Šabotić pohvalio je inicijativu da se Tim Vlade ZDK odlučio za izradu svoje strategije, za razliku od državnog nivoa.

-Mislim da je javnosti poznato da je APIK uradila državnu strategiju, za period 2020.-2024., ali nažalost nije bilo političke volje da se ta strategija usvoji. Međutim, mi smo krenuli sa inicijativom da ostali nivoi vlasti rade vlastite strategije, ne čekajući na državnu startegiju, jer nije bilo političke volje – istakao je Šabotić.

Fena / Kakanjinfo