Uskoro rješenje za kulturne institucije od interesa za BiH?

kultura

 

Vlada Federacije BiH danas je dala načelnu saglasnost na Nacrt sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja BiH, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, koji bi trebao biti potpisan između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva.

 

Sporazumne strane iskazuju zajedničku namjeru (dobru volju) da obezbijede kontinuitet kvalitetnog izvršavanja poslova od javnog interesa u ove tri institucije na način koji omogućava najefikasnije korištenje finansijskih sredstava raspoloživih za oblast kulture na različitim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir i komparativne prednosti u odnosu na lokacijsku smještenost ovih ustanova.

Ovim sporazumom daje se zajedničku saglasnost da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica nastave svoj rad kao ustanove kulture od javnog interesa za Kanton Sarajevo, a Historijski muzej BiH kao ustanova kulture od javnog interesa za Grad Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo preuzima osnivačka prava i sve obaveze Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, kao i ostale obaveze koje će nastati u periodu do konačnog rješavanja pravnog statusa ovih ustanova.

Grad Sarajevo preuzima osnivačka prava i sve obaveze Historijskog muzeja BiH i ostale obaveze koje će nastati do konačnog rješavanja pravnog statusa ovog muzeja.

Prenos osnivačkih prava i obaveza je privremenog karaktera i važi do konačnog rješavanja pravnog statusa ove tri ustanove kulture, odnosno do donošenja odgovarajućih odluka Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta FBiH, te akata Skupštine Kantona Sarajevo i Gradskog vijeća Sarajeva kojim će im biti potvrđen pravni status od javnog interesa za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, kao i druga pitanja vezana za njihov rad i djelovanje.Prenos osnivačkih prava obavlja se bez naknade, te institucije BiH po ovom sporazumu nemaju bilo kakve obaveze. ·
Vlada Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo ne mogu raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom ustanova kulture, niti internim aktima mijenjati njihovu namjenu.

Vlada Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo se ovim sporazumom obavezuju da će obezbijediti dovoljna finansijska sredstva za obaveze prema svim zaposlenim u tri ustanove kulture, te da će, po potrebi, primiti dodatne zaposlenike i preduzimati sve što je neophodno za obogaćivanje i poboljšavanje kvalitete koje ove ustavove kulture pružaju.

Sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja, a njegova primjena počinje nakon što ga odobre Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Kantona Sarajevo, te Gradsko vijeće Sarajeva.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zadržava pravo da Sporazum otkaže u slučaju nastupanja okolnosti koje ukazuju na očito nepoštivanje dogovorenih obaveza, prenosi klix.ba.