Uspješno realizirane aktivnosti na promjeni lokacije robne pijace

pijaca

Aktivnosti na promjeni lokacije robne pijace u Kaknju uspješno su realizirane, čak i bolje od očekivanja. Naime, prvog dana funkcionisanja robne pijace u krugu Centrotransa (Stara jama) bilo je određenih problema, ali je općinska inspekcija uz pomoć policije brzo reagirala. Već sljedeće subote problema je bilo još manje, ali je ponovo zabilježen pokušaj određenog broja prodavača da vrše prodaju na trotoaru ispred ulaza u pijacu, te na površinama ispred garaža u privatnom vlasništvu građana. Reagirala je općinska inspekcija uz asistenciju policije, pa su svi prodavači ušli u prostor pijace gdje su nastavili prodaju.

Za uspješno realizirane aktivnosti na promjeni lokacije robne pijace zahvaljujemo Javnom preduzeću “Vodokom” Kakanj i Policijskoj stanici Kakanj. Na strpljenju i razumijevanju zahvaljujemo vlasnicima garaža u blizini robne pijace, kao i građanima koji stanuju u ulici Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade.

Svake subote, ali i drugim danima, pojačane inspekcijske snage će, uz pomoć policije, spriječiti svaki oblik prodaje izvan kruga robne pijace na novoj lokaciji, kao i svaki oblik prodaje na staroj lokaciji robne pijace, te na okolnim trotoarima i zelenim površinama oko Čaršijske džamije i Doma kulture, sahat-kule…

Svi oni koji budu vršili prodaju na ovim nedozvoljenim mjestima bit će kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 500 KM, te oduzimanjem robe koja bude zatečena na nedozvoljenim mjestima. Za odlaganje ove robe općinska inspekcija je pripremila poseban depo.

sam_4668-1sam_4669