Usvojen Operativni plan za prevenciju i borbu protiv korupcije Općine Kakanj za period 2022-2024. godina

Općinski načelnik Mirnes Bajtarević je nakon pozitivnog mišljenja Ureda za borbu protiv korupcije Ze-do kantona usvojio i donio Operativni plan za prevenciju i borbu protiv korupcije Općine Kakanj za period 2022-2024. godina (može se vidjeti klikom ovdje).

Operativni plan će stupiti na snagu nakon objave u Službenim novinama Općine Kakanj, a obavezuje na ispunjenje ciljeva sve organe i institucije, odgovorne osobe, javne ustanove i javna preduzeća koja se osnivaju ili su osnovana od strane Općine Kakanj ili se finansiraju makar i dijelom iz Budžeta Općine Kakanj.

Operativni plan Općine Kakanj za prevenciju i borbu protiv korupcije je posljednji akt do donošenja potpunog Plana integriteta Općine Kakanj, a ujedno obavezuje na ispunjenje smjernica iz Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije 2022-2026. godine i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Ze-do kantona za period 2022-2024. godine.