Uz jaku SDA KAKANJ, jak je i BRNJ! Održan predizborni skup SDA KAKANJ u Brnju!

1100050

U okviru svojih predizbornih aktivnosti SDA KAKANJ je u  četvrtak 15.09.2016.  godine održala predizborni skup u Brnju. Bila je ovo prilika za predstavljanje i promociju kandidata SDA KAKANJ za lokalme izbore kao i  kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Prisutne je na početku poslije uvodnih najava pozdravio i prigodnim riječima se obratio Predsjednik SDA KAKANJ gospodin Sejad Zaimović ističući potrebu i značaj glasanja za SDA radi jedinstva i nastavka relizacije pokrenutih projekata.

U ime kandidata se obratio Džemal Bečirhodžić nosilac liste naglašavajući kvalitet kandidata SDA KAKANJ ali i navodeći samo značajne projekte zbog kojih je potrebno glasati za SDA KAKANJ.

Kao i na drugim predizbornim skupovima na kraju se pred oko 300 posjetioca obratio gdin. Nermin Mandra kao kandidat za načelnika ispred koalicije SDA-SBB. Gospodin Mandra na početku je sve prisutne pozdravio i u kratkim crtama je prezentovao rezultate u protekle četiri godine naglašavajući uvećanje budžeta općine Kakanj kao zaslugu SDA kadrova na iznalaženju konkretnih rješenja. Kao najveći problem naveo je zapošljavanje ali istakao i sve mjere na podsticaju samozaposljavanja. Naglasio je da Općina Kakanj daje nepovratna sredstva za pokretanje biznisa, te da će pomoći u svim segmentima kako bi posao bio sto uspješniji.

Govor gospodina Mandre prekidan je nekoliko puta gromoglasnim aplauzom. Nakon obraćanja gospodina Mandre mještani su iskoristili prisustvp kadrova SDA KAKANJ i kandidata da razgovaraju o konkretnim problemima i mogućnostima rješenja istih.

1100199