UZ mnoštvo pozitivnih primjera, vodimo mukotrpnu borbu sa RMU Kakanj u vezi klizišta, buke i prašine!

Predsjednik MZ Brnj – HAMDO TALIĆ

UZ mnoštvo pozitivnih primjera, vodimo mukotrpnu borbu sa RMU Kakanj u vezi klizišta, buke i prašine!

AKCIJA ZA PRIMJER

Ne smeta ni hladni decembar: Vrijedni mještani Brnja u akciji nasipanja puta i popravke bankina

Prateći rad i funkcionisanje mjesnih zajednica  na području Općine Kakanj, naišli smo na radnu akciju vrijednih ljudi u MZ BRNJ, koji iako je hladni i magloviti decembar ne posustaju u namjeri da poboljšaju život u svom okruženju. Povod tome je pobudio naše interesovanje da ih pitamo šta to oni rade u svojoj mahali. 

“Imamo namjeru da uradimo kritične bankine na glavnom putu u slučaju poledice, snijega na određenoj dionici puta i da betoniramo nekoliko udarnih rupa. Akcije ide po planu i programu a podijelili smo se u dvije ekipe”, objasnio je poznati kakanjac i vijećnik Namir Talić.

Kako nam je poznato nedavno je Općina Kakanj izdvojila 60.000 KM za cestu za Čaje, a i u pripremi te nakon prolaska ove ceste, vrijedna ekipa mještana Brnja marljivo se uključila i samodoprinosom lokalnoj zajednici da bi njihova mjesna zajednica poprimila sasvim drugačiji, funkcionalniji izgled. Podstaknuti podrškom i realizacijom Općine Kakanj u cilju očuvanja infrastrukture njihove mjesne zajednice, vrijedno učestvuju u daljoj sanaciji.

Nakon što smo uspjeli da pregledamo akciju, uspjeli smo doći i do predsjednika MZ BRNJ Hamdu Talićaa – poznatog aktivistu, vrijednog čovjeka, pokretača akcija i humanistu, koji nam je detaljnije objasnio akcije koje se vode u Brnju. 

Odmah na početku mandata uključili smo se u rješavanje vodosnabdijevanja. Godinama (petnestak godina ) smo imali problema sa vodosnabdijevanjem. Stalno smo imali kvarove na vodnoj mreži, problemi sa zrakom i sl.zbog same udaljenosti izvora( oko 13 km) i komplikovanog terena kroz koji smo doveli vodu. Organizirali smo nekoliko radnih akcija i uradili nove kapitaže i pojačali sa novim izvorima, uz to postavili smo automatske izračne ventile i riješili problem sa zrakom, tako da ove godine nismo imali ni jednog sata redukcije.

Radne akcije, popravka i nasipanje puteva

Organizirali smo desetak radnih akcija na popravljanju puteva i potkresavanju granja i šiblja koje je ometalo u saobraćaju uz postavljanje zaštitne ograde (branika) na kritičnim mjestima kao zaštitu od slijetanja auta sa puta pogotovo u zimskim danima. Općina Kakanj je finansirala ugradnju asfalta u zaseoku Čaje u vrijednosti 60 000 KM, a zatim riješili smo asfaltiranje raskrsnice u kamenolomu u dužini dvadesetak metara.

Humanitarne akcije i ostale aktivnosti

Rad na humanom polju je prisutan naravno, primjer kao što je podjela prehrambenih paketa nezaposlenim demobilisanim borcima i socijalno ugroženim osobama. Zatim odradili smo humani projekat renoviranja banje koja je bila u potpuno devastiranom stanju jednom demobilisanom nezaposlenom borcu kojem smo nabavili i 5-6 ovaca a u planu smo mu i renovirati štalu jer se postojeća ured srušila.

Traje mukotrpna borba sa RMU Kakanj u vezi klizišta, prisutan je problem buke i prašine 

Uz sve nabrojano pratila nas je teška i isrpljujuća borba sa RMU Kakanj u zaštiti naše MZ od opasnosti od klizišta i deponije (koja je udaljena svega nekih 250m od centra naše MZ) koju je radom prozrokovao RMU. Da ne govorimo i buci i prašini koju su stvarali damperi prilikom odlaganja jalovine.

Održani su mnogobrojni sastanci sa predstavnicima RMU i predstavnicima Općine, od dopisa policiji, općinskim organima i federalnoj inspekciji. Jedan od rezultata je da je federalna inspekcija naložila RMU da nesmiju radit dalje od 19 h i da moraju stalno mjeriti jačinu buke i prašinu, međutimd o sada to nisu ispoštovali kako je naloženo. Ugrožavaju nam okoliš, vodu, nikad nisu pokazali niti ijednu dozvolu za takvu vrstu rada. Smatramo da to treba da se RMU uozbilji u namjeri očuvanja naše mjesne zajednice i da ispoštuje svoje obaveze u skorije vrijeme

Kakanjinfo.com