Uz podršku općine Kakanj realiziran eko projekat “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj”

Izložba različitih predmeta izrađenih od ranije korištenih materijala i druženje djece zadnja su faza realizacije projekta “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj”. Nakon što su u osnovnim školama „Mula Mustafa Bašeskija“ i „15. April“ Doboj za učenike koji pohađaju ekološku sekciju te za stariju grupu djece obdaništa „Mladost“ održane radionice na temu razvrstavanja otpada i njegovog pravilnog zbrinjavanja, djeca su imala zadatak izraditi predmete od recikliranih materijala. Među mnoštvom kreativnih radova, izabrana su i nagrađena tri najbolja.

 Projekat “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” implementiralo je Udruženje “Omladinski kulturni centar Kakanj”, sa namjerom da radi na povećanju ekološke svijesti, naročito kod mladih, pouči ih o benefitima odvajanja otpada i reciklaže te animira građane da i sami u praksi počnu primjenjivati ova rješenja koja direktno doprinose zaštiti okoliša.

Prema riječima predsjednika OKC Kakanj, Hamida Hadžića, cilj projekta bio je kroz provedbu različitih obrazovih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom educirati i potaknuti prvenstveno djecu, učenike i mlade da i sami recikliraju otpad čime će doprinijeti očuvanju prirode.

U dvorišta obrazovnih ustanova koje su učestvovale u projektu “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” instalirane su kante za reciklažu kako bi djeca i učenici nastavili sa praksom odvajanja otpada. Pored praktičnih radionica, u okviru ovog Projekta vršena je i identifikacija divljih deponija na područuju općine Kakanj. Na ovaj način mapirano je preko 200 nelegalni odlagališta smeća što će doprinijeti kreiranju planova o njihovom uklanjanju.

Kompletnu realizaciju ovog projekta finansirala je Općina Kakanj putem javnog poziva za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša, a podršku projektu dala je Tvornica cementa Kakanj.