VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Od subote robna pijaca na novoj lokaciji: Prodaja van kruga pijace na novoj lokaciji i prodaja na staroj lokaciji pijace bit će sankcionisana novčanom kaznom od 500 KM i oduzimanjem robe

pijaca

Od subote, 17. septembra 2016.godine, robna pijaca u Kaknju će biti na novoj lokaciji – u krugu “Centrotransa”, u ulici Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade, u blizini lokaliteta Stara jama.

U okviru priprema za početak rada robne pijace na novoj lokaciji, sačinjen je plan mjera i aktivnosti koje će biti realizirane kako bi na adekvatan način pijaca počela funkcionisati na novoj lokaciji.

Naime, sve neophodne aktivnosti unutar nove lokacije pijace vodit će Javno preduzeće “Vodokom” koje će upravljati pijacom, dok će aktivnosti na suzbijanju prodaje na nedozvoljenim mjestima, dakle van kruga pijace, realizirati Odsjek za inspekcije Općine Kakanj uz pomoć i asistenciju policije.

Prvog dana funkcionisanja robne pijace na novoj lokaciji, ali i drugim danima, pojačane inspekcijske snage će, uz pomoć policije, spriječiti svaki oblik prodaje izvan kruga robne pijace na novoj lokaciji, kao i svaki oblik prodaje na staroj lokaciji robne pijace, te na okolnim trotoarima i zelenim površinama oko Čaršijske džamije i Doma kulture, sahat-kule…

Svi oni koji budu vršili prodaju na ovim nedozvoljenim mjestima bit će kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 500 KM, te oduzimanjem robe koja bude zatečena na nedozvoljenim mjestima. Za odlaganje ove robe općinska inspekcija je pripremila poseban depo.

Za sve prodavače koji budu vršili prodaju robe na novoj lokaciji pijace omogućeno je da svoja vozila nakon istovara robe vrate do parkinga na staroj lokaciji pijace kod Doma kulture, te na tom mjesto besplatno parkiraju, a sve u cilju da se izbjegne saobraćajna gužva na novoj lokaciji pijace.

Tekstilna pijaca se do sada nalazila na parkingu u blizini Doma kulture Kakanj i Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković”. Prostor ove pijace subotom se širio na površine oko Čaršijske džamije, Doma kulture, sahat-kule, na pločnike i travnjake, što je dovodilo do devastacije prostora u smislu uništavanja zelenila, ostavljanja velikih količina smeća, velikih gužvi…

Dakle, od 17. septembra neće biti dozvoljena bilo kakva prodaja na parkingu kod Doma kulture, na okolnim zelenim površinama, stepeništima, ogradama, trotoarima i sl.

Pijaca na kojoj se prodaje voće, povrće i mliječni proizvodi će ostati na istoj lokaciji.

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Od subote robna pijaca na novoj lokaciji: Prodaja van kruga pijace na novoj lokaciji i prodaja na staroj lokaciji pijace bit će sankcionisana novčanom kaznom od 500 KM i oduzimanjem robe

Foto: Zabilježeno nakon jedne od subotnjih pijaca na staroj lokaciji