Vlada ZDK-a usvojila informaciju o medicinskoj rehabilitaciji branilaca

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je Informaciju o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini.

Informacija prikazuje realiziranu medicinsku rehabilitaciju-fizičku i mentalnu, u protekloj 2017. godini za pripadnike branilačke populacije: ratne vojne invalide, demobilizirane branioce i članove porodica šehida i poginulih branilaca.

Istom je naglašena svrha i cilj medicinske rehabilitacije odnosno potreba da se upotrebom savremenih metoda liječenja u medicinskim ustanovama zaustavi proces oboljenja, saniraju nastale patološke promjene i oštećenja, tj. da se poremećene funkcije organizma što je moguće više vrate u normalno stanje kakvo je bilo prije nastanka povrede ili oboljenja.

U 2017. godini realizirana su 352 zahtjeva pripadnika branilačke populacije sa svih općina ZDK-a.

Ministarstvo za boračka pitanja ima sklopljene ugovore, koji važi do kraja 2020. godine, s banjsko-klimatskim lječilištima – Banjsko-rekreacionim centrom “Aquaterm” u Olovu, Rekreativno-rehabilitacionim centrom “Reumal” u Fojnici te Centrom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” u Gradačcu, što znači da se taj vid pomoći boračkoj populaciji može uspješno nastaviti.

Realizirani utrošak sredstava za banjsko-fizikalno liječenje u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini iznosio je 273.845,00 KM odnosno 91,28 posto planiranih sredstava, saopćila je Pres služba ZDK-a.