Vlada ZDK: Bespravne šumske krađe i sječa u ZDK uveliko povećane!

šume zdk

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Zaključak o prihvatanju Informacije o šumskim krađama i o posljedičnim štetama sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Informacija sadrži podatke o bespravnoj posjećenoj i zaplijenjenoj drvnoj masi i podnesenim prijavama na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2011.-2015. godine, uzroke koji dovode do povećanja i posljedice koje nastaju usljed povećanog obima šumskih krađa, te prijedlog direktnih mjera za poboljšanje aktivnosti u sprječavanju bespravne sječe šume na području Zeničko-dobojskog kantona.

Donesena je i Odluka o pristupanju provođenja procedure za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane: „KAMENOLOM“ snage 95 kW na magistralnom cjevovodu pitke vode vodozahvata „Kasapovići“ na lokalitetu Kamenolom-Crkvice, Grad Zenica, uz prethodno utvrđen javni interes i pribavljene saglasnosti Grada Zenice, a na osnovu samoincijativnog zahtjeva Javnog preduzeća Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Zenica.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona  zadužila je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da provede postupak  javnog prikupljanja ponuda.

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donesen je i Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku računarske i ostale opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u iznosu do 20.000 KM.

(kakanjinfo)