VLADA ZDK: Pripreme za davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije

ccd8446da0236cddce1b46e8f07f6309_xl

Nova obuka za državne službenike na teme iz evropskih integracija

U kontekstu priprema naše zemlje za pristupanje Evropskoj uniji i aktivnosti svih nivoa vlasti za učešće u ovom procesu, u Zenici je održana dvodnevna obuka za državne službenike.

Obuku je organizovala Vanjskopolitička inicijativa BiH u saradnji sa Public Administration International-om iz Londona u sklopu projekta pod nazivom „Podrška procesu evropskih integracija u FBiH“, koji finansijski podržava Vlada Velike Britanije, i na njoj su date smjernice za davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije

Davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije je naredni korak koji će BiH napraviti u procesu pristupanja Evropskoj uniji  i on predstavlja analitički instrument politike proširenja EU sa ciljem da se ocijeni spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju. Kao takav,

Upitnik sadrži listu detaljnih pitanja koju priprema Evropska komisija, a čiji je cilj da se napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev za članstvo.