Za 83 radna mjesta prijavilo se 1.439 ljudi: Određeni broj prijavljenih pao na drogama!

Žalosno je da je određeni broj prijavljenih pao na drogama, a dio prijavljenih nije prošao na sistematskom, kaže direktor RMU Kakanj

direkcija_rudnika_kakanj1

Kolika je zainteresovanost za zapošljavanje u Kaknju, ali i uopšte za posao rudara, pokazuje podatak da se na konkurs za popunu 83 radna mjesta u Rudniku mrkog uglja prijavilo 1.439 osoba.

Kriteriji

– Dobili smo 1.650 koverti. Neki su se prijavljivali sa više koverti jer je u pitanju devet vrsta radnih mjesta. Kad je komisija sve prebrojala, bilo je 1.439 osoba. Uprava Rudnika je imenovala komisiju i kazala da kriteriji kojim se komisija treba rukovoditi su da sa Biroa nezaposlenih prvo uzme svu djecu poginulih boraca koja su nezaposlena, a ispunjavaju uslove, te da svu razliku popuni demobilisanim borcima koji ispunjavaju uslove, a također nemaju posla i na Birou su. Također, da četiri mjesta ostavi za osobe hrvatske nacionalnosti koje su se prijavile, a na osnovu broja prijava. Izjavio je ovo za Oslobođenje Kasim Alajbegović, direktor RMU Kakanj.

On je objasnio da se komisija rukovodila time te da su u srijedu sa četvrtom grupom odabranih potpisali ugovore o radnom odnosu na određeno vrijeme, na šest mjeseci, kako je i bilo naznačeno u konkursu.

– S obzirom na to da nama treba zdrava radna snaga, mi smo potpisali ugovor sa Kantonalnim zavodom za medicinu rada u Zenici da oni profesionalno urade taj posao oko sistematskih pregleda. Žalosno je da je određeni broj prijavljenih, a tu je bilo i mlađih i starijih, pao na drogama. Također, ima određeni broj onih koji nisu prošli na sistematskom, rekao je Alajbegović.

Direktor kakanjskog ugljenokopa je pojasnio da je određeni broj demobilisanih boraca koji su se prijavili na konkurs pao zbog zdravstvenih problema, uglavnom sa kičmom.

– Kada su ranije primani novi radnici u Rudnik, bilo je problema, pritisaka, protesta nekih ljudi zbog toga što oni nisu odabrani. Takvih problema sada nema. Svi su svjesni da se radi o određenim kategorijama ljudi, te da medicinski nalazi određuju da li su sposobni za ta radna mjesta, kazao je Alajbegović.

Šansa

On je naglasio da je jedan mladić koji je dijete poginulog borca radio sedam godina na crno, vadeći ugalj u divljoj jami za nekoga. Plaćano mu je dnevno 13 maraka za to. Prvobitni nalaz je pokazivao da ima određenih zdravstvenih problema, ali su mu dodatne pretrage koje su obavljene dale šansu da potpiše ugovor sa RMU Kakanj. Koliko se mladić obradovao, ispričao je Alajbegović, ponudio je da mu stave kameru na šljem da snima kompletnu šihtu, jer se ne boji posla.

– I ja sam borac. Bio sam ratni komandant i ranjen sam na liniji. Znam da je teško borcima. Ova uprava RMU Kakanj je smogla snage da im da priliku i to na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca. Želimo im vratiti moral, da ne kažu da su zaboravljeni, kazao je Alajbegović.

(oslobođenje)