Za eventualnu dostavu vode gdje ima redukcije nadležan JP Vodokom Kakanj a ne Vatrogasna jedinica

U vezi upita koji se odnose na dostavu vode u cisternama u područja u kojima postoje redukcije vode, želimo pojasniti da je za tu svrhu potrebno kontaktirati Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj.

Vatrogasna vozila moraju u svakom trenutku, posebno u aktuelnom sušnom periodu, biti spremna za intervencije u slučaju ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od požara i drugih vrsta opasnosti.