ZA KAKANJSKA BORAČKA DRUŽENJA 120.000 KM! DIO SREDSTAVA NAMJENSKI ZA NEDAVNO OPTUŽENE BORCE!

Općinsko Vijeće Kakanj na posljednjoj sjednici OV KAKANJ je izglasanom većinom usvojilo Prijedlog programa rasporeda sredstava kakanjskim boračkim udruženjima. Kako je budžetom je u 2018. godini i planirano 120.000 KM, a najveći iznos od ovog iznosa je predviđen Savezu udruženja boračkih organizacija – 42.500 KM. Osim toga ovog puta se Općina Kakanj je izdvojila i jedan dio sredstava koji je predviđen za pomoć i odbranu za okrivljene kakanjske borce koji su nedavno optuženi za ratni zločin kako bi na taj način dijelom pomogla svojim borcima.

KAKANJINFO.COM