Za poboljšanje infrastrukture na području Općine Breza potpisan okvirni sporazum vrijedan 806.991,12 KM

Zahvaljujući kontinuiranom radu ministra Arnela Isaka i ravnomjernom raspodjelom sredstava na području Zeničko-dobojskog kantona, Općina Breza više nije zanemarena po pitanju novih projekata i značajnih ulaganja koja će poslužiti kao stepenica više za poboljšanje životne sredine u ovoj općini.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona potpisan je okvirni sporazum i prvi ugovor u sklopu istog, za sanaciju kolovoza na dionici regionalne ceste R 444 Podlugovi-Breza-Vareš kroz Općinu Breza.

Okvirni sporazum i prvi ugovor u sklopu istog potpisali su resorni ministar Arnel Isak, direktor Kantonalne direkcije za ceste Rasim Kovač te vlasnik preduzeća JATA Group d.o.o. Srebrenik Hamzalija Ibrić, kojem su radovi u iznosu od 806.991,12 KM sa PDV-om, dodijeljeni putem javne nabavke.

Rok za izvođenje radova za iz prvog ugovora je 120 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.

Kako je i prethodno najavljeno za godinu u toku, ministar Arnel Isak prati dinamiku potpisivanja ugovora, uvođenja izvođača u radove te odgovara na potrebe građana u ZDK.