Za ugrize pasa lutalica u 2019. – iz budžeta Općine Kakanj isplaćeno 10.000 KM

Tragom informacija, prema rasporedu tačaka dnevnog reda tokom 40. redovne sjednice Općinskog vijeća koja je za nekoliko dana, u IZVJEŠTAJu O IZVRŠENJU TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
BUDŽETA OPĆINE KAKANJ, se nalaze izvještaji o isplatama za period 01.01.-31.12.2019. godine, možemo da primjetimo da je iz same isplate vidljivo da je za stavku VANSUDSKA NAGODBA – Isplata po vansudskoj nagodbi (ugriz psa), ukupno u 2019.godini isplaćeno skoro 10.000 KM (tačnije za ugrize pasa – 9260,00KM i 200, 00 KM za pričinjenu štetu zbog pasa lutalica). 

Prema postojećem zakonu, Bosna i Hercegovina, odnosno lokalne zajednice, dužne su da sve pse koje zateknu na ulici pokupe, smjeste u azile i čuvaju do njihove prirodne smrti, osiguravajući im hranu i veterinarsku zaštitu. Državni parlament, nedavno je raspravljao o izmjenama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, a suština predloženih izmjena je da se umjesto dosadašnje, zakonom propisane sterilizacije, vrši eutanazija uličnih pasa i to nakon petnaest dana boravka u azilu.

Građani Kaknja od 2009. godine čekaju da se na adekvatan način riješi problem pasa lutalica.

Po svemu sudeći, realno je očekivati da se u nekom razumnom periodu do detalja uredi ova oblast i tako zaštite i građani i nezbrinuti psi. U toku 2017 na 2018.godinu bila je javna rasprava o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja pasa te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području Općine Kakanj. Podsjećamo, rješavanje ove problematike nedavno je zahtjevano i od strane građana Nacrt Odluke usvojen je te godine na jednoj od sjednica Općinskog vijeća Kakanj uz zaključak da se o njenom tekstu u roku od 30 dana provede javna rasprava. Međutim, dalji koraci i nisu toliko poznati.

Šta propisuje Odluka?

Odluka propisuje uslove i način držanja pasa, kretanje pasa po javnim površinama i objektima javne namjene, obavezu cijepljenja, registracije i označavanja pasa, kontrolu njihovog razmnožavanja, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima, te psima lutalicama, osnivanje higijenskog servisa i skloništa za životinje na području općine Kakanj, nadzor i kaznene odredbe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, odlukom je planirano osnivanje higijenskog servisa i skloništa za životinje, a prema potrebama sredine i brojnosti populacije napuštenih životinja.

Nacrt odluke iz 2018/2019 se može preuzeti klikom OVDJE.