Zabrana pušenja u FBiH: 100 KM za pušenje na radnom mjestu i automobilu, zabranjena i nargila

14863517846_fa3932fb79_b

Uskoro bi u Federaciji BiH mogla biti uvedena potpuna zabrana pušenja. Od strane Federalnog ministarstva zdravstva prezentiran je Prednacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

“Prednacrt zakona obuhvata zabranu pušenja na javnim mjestima, u zatvorenim prostorijama, javnim skupovima, na radnim mjestima, vozilima javnog prijevoza, kao i u privatnim automobilima, ukoliko se u njima nalazi osoba mlađa od 18 godina, te prodaju, pakiranje i reklamiranje duhanskih proizvoda”, kaže za Source Zlatan Beršić iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Dakle, prema ovom zakonu, oni koji konzumiraju duhanske proizvode, mogu to samo raditi u privatnom prostoru, odnosno svojim domovima, i na otvorenom. Zakonom se zabranjuje i prodaja duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina. Također,  prodaja je zabranjena i  na 100 metara udaljenosti od obrazovnih ustanova.

“Zakon podrazumijeva i zabranu u vezi s prodajom drugih proizvoda. To se odnosi na neke nove duhanske proizvode, koje nismo imali obuhvaćene prethodnim zakonom. Tu se posebno misli na vodenu lulu, nargilu i elektronske cigarete. Zabranjena je također i prodaja duhanskih prozivoda sa bojama i aditivima”, navodi Beršić.

Incijativa je navodno došla kako bi se poboljšalo zdravstveno stanje stanovništva. Drugi razlog su, kažu,  međunarodne obaveze BiH, obzirom da ja naša zemlja 2009. godine ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. A također, na ovo obavezuju i propisi Evropske unije.

Navodi se kako proizvođači duhanskih proizvoda, pakovanja nastoje učiniti privlačnijim, čime promoviraju pušenje, kako bi se pažnja potrošača preusmjerila sa činjenica navedenih u upozorenjima o posljedicama pušenja i stvorilo ubjeđenje da je neki duhanski proizvod manje štetan u odnosu na drugi.

Po ovom zakonu, ni nargila barovi, koji su postali prava atrakcija, posebno među mlađima, neće moći prodavati  ovu vrstu duhanskih proizvoda. Tako da će, ako do usvajanja zakona dođe,  veliki broj ugostitelja vjerovatno zatvoriti objekte.

“Korištenje nargile će biti zabranjeno u zatvorenim javnim prostorima, na radnim mjestima i tako dalje. Tako zakon nalaže“, kaže Beršić.

Sigurno je da bi ovaj zakon doprinio boljem zdravstvenom stanju, no pitanje je i kakve posljedice on donosi po duhansku industriju i ugostiteljske objekte.

“Zakon je usmjeren na javno zdravlje, u skladu sa Okvirnom konvencijom, koju je prihvatilo više od 80 posto zemalja svijeta. To je jedini cilj, dakle javno zdravstvo. Tri četvrtine od svih uzroka smrti su kardio vaskularne i maligne bolesti, koje se povezuju sa pušenjem. Zato se i radi na ovom zakonu“, navodi Beršić.

Dug je put do usvajanja i stupanja na snagu ovog zakona kažu.

“Prednacrt je poslat Kantonu,a nakon što dođu komentari od Kantona, on će biti poslat drugim zainteresovanim subjektima, i tek onda u formi Prednacrta će ići ka Vladi Federacije. Potom ide na Parlament, nakon čega će ako bude usvojen u formi nacrta, biti javan rasprava.  Dakle, ovo je početak i taj proces će trajati, jer to zavisi od svih navedenih subjekta”, kaže Beršić.

KAZNE PREDVIĐENE U PREDNACRTU: 

-Sa 2.000 do 5.000 KM,  kaznit će se lice koje ne zabrani pušenje u zatvornim objektima.
-Od 300 do 1.000 KM, biće kažnjeno odgovorno lice u firmi.
-Od 10.000 do 15.000 KM, biće kažnjeno privredno društvo i drugo lice, koje se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda, ako ne istakne podatake.
-Od 2.000 do 10.000 KM,  kazna se odnosi na pravno lice koje prodaje duhanske proizvode u blizini obrazovnih ustanova.
– Sa 100 KM biće kažnjeni građani koji puše u zatvorenim prostorima, na radnim mjestima, javnom prijevozu, vlastitom automobilu, ako je u njemu maloljetno dijete.

(source)