Završena 61. sjednica Skupštine ZDK

Saopćenje sa 61. sjednice Skupštine ZDK – Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 61. sjednici prihvatila Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Nacrt Zakona podržava operativnu samostalnost Uprave policije i nezavisnost policijskog komesara u rukovođenju policijskim operacijama. Uprava policije je kantonalna uprava u sastavu Ministarstva koja ima status budžetskog korisnika, a uređena je i oblast ocjenjivanja policijskog komesara, zatim disciplinska odgvornost i uslovi za pokretanje postupka razrješenja policijskog komesara gdje konačnu odluku donosi Vlada Kantona.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Izmjene i dopune su slijedile nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport uvidjelo potrebu za određenim izmjenama i dopunama, u smislu jednostavnijeg implementiranja zakona kojem je jedini cilj cjeloživotno učenje zbog zaustavljanja porasta nezaposlenosti.

Skupština Kantona nije donijela Zaključak kojim utvrđuje svoje mišljenje na dostavljeni Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine s obzirom da predloženi zaključak nije dobio potrebnu većinu glasova za njegovo donošenje.

U skraćenom postupku Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji će omogućiti formiranje nove organizacione jedinice koja bi se bavila pitanjima zaštite bilja, čime bi bila zaokružena zaštita zdravjla ljudi (Zavod za javno zdravstvo), životinja (Veterinarski zavod) i bilja (Zavod za zaštitu bilja).

Nakon ovoga, Skupština je takođe u skraćenom postupku donijela i Zakon o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici. Dopunama ovog zakona će se osigurati da se dio nastave za studente na Medicinskom fakultetu koji se odnosi na sticanje praktičnih znanja i vještina studenata, provode u okvirima postojećih javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona.

U okviru naredne dvije tačke donesene su odluke koje se tiču pokretanja novih studijskih programa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru šeste tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku pokretanju studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Usora za razdoblje 2014-2034. godine.

Skupština je na ovoj sjednici donijela i Deklaraciju o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda).

Na koncu rada u okviru 61. sjednice, poslanici u Skupštini su prihvatili Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine, a potom je razmatrana i prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2017. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK