Završena prva faza izrade Strategije razvoja ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u decembru prošle godine donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja ZDK za period od 2021. do 2027. godina budući da je dosadašnja strategija u zadnjoj godini implementacije.

Strategija predstavlja integrirani, multisektorski strateški dokument, koji definira javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, te zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni razvoj.

Zeničko-dobojski kanton je po procesima strateškog planiranja i institucionalnoj osposobljenosti za procese strateškog planiranja i upravljanja razvojem, jedan od lidera u Federaciji BiH koji je u ovim procesima prepoznat i podržan od Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

Prva faza podrazumijevala je izradu Strateške platforme i Situacione analize, a zahvaljujući saradnji s UNDP-om, propisanim procesima data je dodatna vrijednost te su u dokumente ugrađeni elementi ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa te sigurnosnih aspekata migracija.

Ta faza definirala je za Zeničko-dobojski kanton tri relevantna strateška cilja koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva, infrastrukture i okoliša, uz puno uvažavanje interesa lokalne uprave.

Prvi strateški cilj je unaprijediti konkurentnost industrije, poljoprivrede i uslužnog sektora uz podršku preduzetništvu, drugi unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja, a treći cilj je poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

– Pored ovih strateških ciljeva, izazovi pred Kantonom u narednom periodu svakako su i pitanje saniranja negativnih posljedica pandemije koronavirusa Covid-19 i postizanje općih ciljeva društvenog razvoja – kazao je premijer ZDK Mirza Ganić.

Ističe da je vizija Vlade učiniti ZDK savremenom evropskom regijom, ugodnom i sigurnom za život i rad i atraktivnom za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Vlada je primila na znanje prijedloge Situacione analize i Strateške platforme, dajući zeleno svjetlo za nastavak aktivnosti na izradi Strategije.

U daljim aktivnostima definirat će se prioriteti, mjere i strateški projekti u skladu s utvrđenim potrebama i institucionalnim kapacitetima. Strategija će biti usklađena s postojećim starteškim dokumentima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

– Kao i do sada, i u narednim koracima osigurat ćemo puni okvir javnih konsultacija, što će nam omogućiti postizanje konsenzusa u usvajanju strategije. Naš krajnji cilj je boljitak za sve građane Zeničko-dobojskog kantona i šire – kaže premijer ZDK, saopćeno je iz Press službe ZDK.