Završeni radovi na na izgradnji kanalizacionog sistema u Kučićima, u toku završni radovi na izgradnji rezervoara Lučani

Utorak, 18.april 2017.godine: Završeni su radovi na izgradnji kanalizacionog sistema za naselje Kučići. Ukupna vrijednost investicije iznosi 33.314,12 KM.

Zabilježeno tokom radova i nakon završetka realizacije projekta

U toku su i završni radovi na izgradnji rezervoara Lučani. Vrijednost radova iznosi 43.674,34 KM.

Radovi u Lučanima, rezervoar je izbetoniran, a fotos je zabilježen tokom priprema za betoniranje