Zbog očekivanog ” dužeg sušnog” perioda pozivaju se građani Kaknja na racionalnu potrošnju vode

Obzirom da se očekuje duži sušni period obilježen ekstremno visokim temperaturama, građanima općine Kakanj sugerišemo da započnu s primjenom mjera racionalne potrošnje vode, navode iz Službe civilne zaštite općine Kakanj.

Obavijest se odnosi i na gradski vodovodni sistem i na mjesne vodovode.

Racionalna potrošnja znači upotrebu pitke vode isključivo za osnovne životne potrebe, te izbjegavanje upotrebe pitke vode u svrhu navodnjavanja u poljoprivredi.

Za navodnjavanje se treba upotrebljavati tehnička voda iz rijeka, potoka i drugih izvora sa kojih se tehnička voda može crpiti pumpama ili dovoziti u buradima.

Umjesto pitke, tehničku vodu je potrebno upotrebljavati i u svrhu sapiranja dvorišta, u svrhu pranja automobila i slično.

U naseljenima mjestima koja imaju svoje mjesne vodovode potrebno je od strane odbora koji upravljaju vodovodima vršiti stalni nadzor nad stanjem nivoa vode u bazenima, obavještavati o tome stanovništvo, pozivati na racionalnu potrošnju vode, organizirati aktivnosti, a po potrebi i šire akcije popravki kako bi se spriječio gubitak vode na izvorištima i cjevovodu, te poduzimati druge mjere.