22. aprila u Kaknju velika volonterska ekološka akcija „Let's do it-očistimo zemlju za 1 dan“: Prijave u toku!

I ove godine Kakanj će biti dio velike ekološke akcije  „Let's do it-očistimo zemlju za 1 dan“. Na području Kaknja ova akcija će biti realizirana 22.aprila 2017. godine (subota), u periodu od 9:00 do 14:00 sati. Da bi ova ekološka akcija uspjela, neophodna je podrška volontera i svih drugih prijatelja okoline.

Prijave se mogu uputiti na e-mail adrese [email protected] i [email protected], zatim putem faksa sa brojen 032/ 771 809, putem telefona sa brojem: 032/ 771 821 i putem Facebook stranice Općine Kakanj.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti pojedinačno (ime i prezime, kontakti i lokacija koju ćete čistiti) ili putem formanih ili neformalnih grupa dostavljanjem popunjene tabele za prijavu volontera.

Za potpuni uspjeh akcije „Let's do it-očistimo zemlju za 1 dan“ neophodno je uključivanje svih segmenata zajednice jer samo zajedničkim radom možemo postići poboljšanje ambijenta u kojem živimo. Sa svakom očišćenom ulicom, parkom i rijekom poslat ćemo poruku da su čistoća, zdravlje i dobrobit svih ljudi, kako u Bosni i Hercegovini tako i u čitavom svijetu, u našim vlastitim rukama.

Tabelu za prijavu možete vidjeti klikom ovdje