Ajda Ganić – Napravila “Loptu od plastičnih slamki”- 3.mjesto u EKO projektu „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj“ – OKC KAKANJ

AJDA GANIĆ – VII 3 (OŠ „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ KAKANJ) TREĆE (III) MJESTO

Izložba različitih predmeta izrađenih od ranije korištenih materijala i druženje djece bili su zadnja faza realizacije projekta “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” koji se realizirao 2021.godine.

Nakon što su u osnovnim školama „Mula Mustafa Bašeskija“ i „15. April“ Doboj za učenike koji pohađaju ekološku sekciju te za stariju grupu djece obdaništa „Mladost“ održane radionice na temu razvrstavanja otpada i njegovog pravilnog zbrinjavanja, djeca su imala zadatak izraditi predmete od recikliranih materijala. Među mnoštvom kreativnih radova, izabrana su i nagrađena tri najbolja.

Tokom svih ovih časova Ekološke sekcije i projekta „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj 2021.“ Naučila sam mnogo o recikliranju. Reciklažom ne pomažemo samo prirodi, pomažemo i očuvanju
ljudskog zdravlja. Zlato, bakar, plastika, staklo, platina, titanijum, paladijum, cink i srebro- samo su
neki od vrijednih materijala koje se koriste za izradu računara, telefona, kuhinjskih aparata i drugih
aparata za domaćinstvo. Kada ovi uređaji dotraju najbolje ih je reciklirati.

Ajda Ganić – Napravila “Loptu od plastičnih slamki”- 3.mjesto u EKO projektu „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj“ – OKC KAKANJ

“Rad koji sam napravila bila je lopta sastavljena iz nekoliko malih trouglova. To je prvenstveno u početku bio rad za zadatak iz Kulture zajednice, ali je na kraju još dorađen i završio je na ovom takmičenju. Ovu loptu neobičnog izgleda izradila sam gledajući slike koje nam je podijelila nastavnica. Kao materijal korištene su slamke. To je ujedno i način recikliranja starog otpada. Pošto sam član i ekološke sekcije, upoznata sam i od ranije sa sve većim problemom zagađenja okoliša. Zagađivanjem prirode ne nanosimo štetu samo sebi, nego i okolini i nedužnim životinjama koje u njoj pronalaze svoj dom i tu žive. Bilo kojim načinom sprječavanja daljeg širenja zagađenja pomažemo cijeloj zajednici u kojoj boravimo, živimo i radimo. Reciklaža otpada daje najbolji način smanjenja onečišćenja ekosistema.

Ukoliko bi što prije više nas na ovakav i slične načine proširilo svijest u tom cilju zasigurno bi, za nijansu umanjili smog, (koji je u našem gradu često prisutan), pojavu deponija u rijekama i na obalama, šumamam i livadama. Sretna sam što sam na ovom takmičenju osvojila treće mejsto”, kaže za portal Kakanjinfo ova učesnica.

Sa ovim eko projektom Udruženja “Omladinski kulturni centar KAKANJ” sam osvojila 3. mjesto što me podstaklo da se bavim kreativnim radom.

Projekat “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” implementiralo je Udruženje “Omladinski kulturni centar Kakanj”, sa namjerom da radi na povećanju ekološke svijesti, naročito kod mladih, pouči ih o benefitima odvajanja otpada i reciklaže te animira građane da i sami u praksi počnu primjenjivati ova rješenja koja direktno doprinose zaštiti okoliša.

Prema riječima predsjednika OKC Kakanj, Hamida Hadžića, cilj projekta bio je kroz provedbu različitih obrazovih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom educirati i potaknuti prvenstveno djecu, učenike i mlade da i sami recikliraju otpad čime će doprinijeti očuvanju prirode.

U dvorišta obrazovnih ustanova koje su učestvovale u projektu “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” instalirane su kante za reciklažu kako bi djeca i učenici nastavili sa praksom odvajanja otpada. Pored praktičnih radionica, u okviru ovog Projekta vršena je i identifikacija divljih deponija na područuju općine Kakanj. Na ovaj način mapirano je preko 200 nelegalni odlagališta smeća što će doprinijeti kreiranju planova o njihovom uklanjanju.

Kompletnu realizaciju ovog projekta finansirala je Općina Kakanj putem javnog poziva za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša, a podršku projektu dala je Tvornica cementa Kakanj.

TVORNICA CEMENTA KAKANJ – PRIJATELJ EKO PROJEKTA

Kakanjinfo.com