Majra Veispahić – “Mačka-saksija, ceker, pernica i naušnice” osvojile drugo mjesto u EKO projektu „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj“ – OKC KAKANJ

MAJRA VEISPAHIĆ – VII 4 (OŠ „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ KAKANJ) DRUGO (II) MJESTO

Izložba različitih predmeta izrađenih od ranije korištenih materijala i druženje djece bili su zadnja faza realizacije projekta “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” koji se realizirao 2021.godine.

Nakon što su u osnovnim školama „Mula Mustafa Bašeskija“ i „15. April“ Doboj za učenike koji pohađaju ekološku sekciju te za stariju grupu djece obdaništa „Mladost“ održane radionice na temu razvrstavanja otpada i njegovog pravilnog zbrinjavanja, djeca su imala zadatak izraditi predmete od recikliranih materijala. Među mnoštvom kreativnih radova, izabrana su i nagrađena tri najbolja.

Tokom svih ovih časova Ekološke sekcije i projekta „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj 2021.“ Naučila sam mnogo o recikliranju. Reciklažom ne pomažemo samo prirodi, pomažemo i očuvanju
ljudskog zdravlja. Zlato, bakar, plastika, staklo, platina, titanijum, paladijum, cink i srebro- samo su
neki od vrijednih materijala koje se koriste za izradu računara, telefona, kuhinjskih aparata i drugih
aparata za domaćinstvo. Kada ovi uređaji dotraju najbolje ih je reciklirati.

Majra Veispahić – “Mačka-saksija, ceker, pernica i naušnice” osvojile drugo mjesto u EKO projektu „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj“ – OKC KAKANJ

OD SMEĆA DO….
Kada nešto prestanemo upotrebljavati, to ne znači da se ne može više koristiti. Mnogi ljudi širom svijeta su pronašli kreativne načine da iskoriste otpad. Taj proces se naziva reciklaža. Reciklažom se smanjuje količina otpada, ali se smanjuje i korištenje novih materijala. Pokvarene predmete, iskorištenu ambalažu, staru odjeću i druge stvari često bacamo u otpad, a mogli bismo ih popraviti, reciklirati i ponovo upotrijebiti.
PLASTIKA ZAUVIJEK ?
Plastika ne truhli, ona se razgrađuje u sve manje komadiće. Mnogo plastike odlazi na odlagališta otpada, odlaže se na zemlju ili u rijeke, mora… Zato je mnogo bolje i zabavnije iskoristiti plastični otpad i pretvoriti ga u nešto novo i zanimljivo, a mogućnosti su beskonačne !
Kao učesnica eko projekta imala sam priliku da se zabavim i da na kreativan način plastične boce pretvorim u nove i funkcionalne predmete.

MAČKA – saksija
Materijal: plastična flaša, tempera, flomaster, makaze. Na deset cm iznad dna flaše nacrtati macu. Pažljivo u polukrug isjeći flašu na pola i isjeći oslikanu macu. Flašu obojiti temperom i flomasterom nacrtati lice i uši.
CEKER
Materijal: bidon za vodu, zeleno platno, ljepilo, flomaster, makaze, konac od jute. Flomasterom iscrtati liniju oko polovine bidona. Makazama odrezati ocrtani dio. Odrezati i dno bidona pa ga obložiti i zalijepiti zelenim platnom. Od istog platna isjeći tanke trake koje se zalijepe oko ruba bidona (ručke). Ručke ukrasiti mašnama koje su napravljene koncem od jute.
PERNICA
Materijal: plastična flaša, makaze, ljepilo, rajfešlus. Flašu presjeći na pola. Rajfešlus otvoriti i jedan dio zalijepiti oko jedne polovice flaše, a drugi dio zalijepiti oko druge polovice. Zatvoriti rajfešlus i tako
zatvoriti pernicu, a potom je ukrasiti po želji.
NAUŠNICE
Materijal: plastična flaša, makaze, igla, kukice za naušnice, svijeća. Na flaši ocrtati dva manja kruga i iskružiti ih. Na plamenu svijeće polahko i pažljivo topiti rubove krugova da bi se savili i poprimili drugi oblik. Vrh oblika probušiti iglom i provući kukice za naušnice.

Sa ovim eko projektom Udruženja “Omladinski kulturni centar KAKANJ” sam osvojila 2. mjesto što me podstaklo da se bavim kreativnim radom.

Projekat “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” implementiralo je Udruženje “Omladinski kulturni centar Kakanj”, sa namjerom da radi na povećanju ekološke svijesti, naročito kod mladih, pouči ih o benefitima odvajanja otpada i reciklaže te animira građane da i sami u praksi počnu primjenjivati ova rješenja koja direktno doprinose zaštiti okoliša.

Prema riječima predsjednika OKC Kakanj, Hamida Hadžića, cilj projekta bio je kroz provedbu različitih obrazovih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom educirati i potaknuti prvenstveno djecu, učenike i mlade da i sami recikliraju otpad čime će doprinijeti očuvanju prirode.

U dvorišta obrazovnih ustanova koje su učestvovale u projektu “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” instalirane su kante za reciklažu kako bi djeca i učenici nastavili sa praksom odvajanja otpada. Pored praktičnih radionica, u okviru ovog Projekta vršena je i identifikacija divljih deponija na područuju općine Kakanj. Na ovaj način mapirano je preko 200 nelegalni odlagališta smeća što će doprinijeti kreiranju planova o njihovom uklanjanju.

Kompletnu realizaciju ovog projekta finansirala je Općina Kakanj putem javnog poziva za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša, a podršku projektu dala je Tvornica cementa Kakanj.

TVORNICA CEMENTA KAKANJ – PRIJATELJ EKO PROJEKTA

Kakanjinfo.com