Akcija „Let's do it- očistimo zemlju za 1 dan“, prolongirana za 13.maj

?

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgađa se akcija „Let's do it- očistimo zemlju za 1 dan“ koja je u Kaknju trebala biti realizirana u subotu 22.aprila 2017. godine. Termin realizacije akcije se pomjera na 13.maj 2017. godine (subota).

Zahvaljujemo se svim prijavljenim volonterima iz škola, nevladinih organizacija i preduzeća, kao i neformalnih grupa građana na prijavi učešća u volonterskoj akciji. Ponovno prijavljivanje za novi termin akcije nije potrebno. U vezi novog termina akcije javnost će u narednim danima biti obavještavana o svim detaljima vezanim za realizaciju akcije.