Aktivnosti ekološke sekcije STŠ „Kemal Kapetanović Kakanj”

Ekološka sekcija učenika STŠ Kemal Kapetanovć sprovela aktivnosti o elektroničkom otpadu   (2)

Ekološki projekat “RECIKLAŽA ELEKTRONIČKOG OTPADA” kakanjskih školaraca

U subotu,7.maja, ispred trga Kemala Baysaka (lokacija Sahat kule), Ekološka sekcija Srednje Tehničke Škole “Kemal Kapetanović Kakanj” je realizovala jednu fazu svog ekološkog projekta , koja obuhvata upoznavanje javnosti , anketiranje građana i podizanje pažnje prema problemu elektroničkog otpada.

Ovaj projekat je dobio podršku od strane Općine Kakanj, u okviru podrške ekološkim projektima za 2016.godinu. Naime, Elektroničkiki otpad, ukoliko se odlaže nekontrolisano ili sa ostalim komunalnim otpadaom, može izazavati velike probleme za okoliš, kroz opasno zagađenje zemljišta, podzemni voda, zraka i sa drugim dugoročnik posljedicama. Živa,olovo, kadmijum su samo neki od opasnijih materija koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja.

Racikliratinički otpad , znači uspostaviti sistem selektivnog odlaganja, preuzimanje od registrovanih prerađivača ovog otpada i ponovno vračanje ovih materijala za upotrebu, kroz nove proizvode. U ofazi realizacije projekta posebno su se istakli učenici: Delibašić Ajla, Kovačević Adna, Čišija Adna, Šljivo Aldina, Šabić Arnel, Kulović Kemal,Veispahić Tarik sa prof Šljivo Abdulahom.

Ekološka sekcija učenika STŠ Kemal Kapetanovć sprovela aktivnosti o elektroničkom otpadu   (4)