Aktuelni radovi: Kubure, Haljinići, Rudarska ulica

Počeli radovi na rekonstrukciji puta u naselju Kubure

Srijeda, 28.juni 2017.godine: Počeli su radovi na rekonstrukciji puta u naselju Kubure. Vrijednost radova koje finansira Općina Kakanj iznosi 19.588,14 KM.

 

Radovi na izgradnji kanalizacije u Haljinićima

Srijeda, 28.juni 2017.godine: U toku je izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u Haljinićima. Izvođač radova je firma “Beta Company”. Investiciona vrijednost radova iznosi 37.398,91 KM.

 

Postavljanje završnog sloja asfalta u Rudarskoj ulici

Srijeda, 28.juni 2017.godine: U toku su pripreme za postavljanje završnog, habajućeg sloja asfalta u Rudarskoj ulici u Kaknju (Gradski spomen-park – Bijela džamija – OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”).  Vrijednost radova iznosi 82,917,90 KM. Postavljanje završnog sloja asfalta na ovoj dionici ceste planirano je za petak 30.juni 2017.godine od 7.00 sati. Radove izvodi firma “Sarajevoputevi” koja je ovaj posao dobila kroz zakonom propisanu proceduru.

Dok traju ove pripreme, u istoj ulici, na dionici ceste kod BP “Trgošped”, izvršeno je postavljanje prvog sloja asfalta.