Na korak do usvajanja: Političari u BiH omogućavaju slanje žena u rudnike

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH već je dao saglasnost za otkazivanje Konvencije Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu žena broj 45 iz 1935. godine, a “za” su glasali svi prisutni zastupnici na sjednici održanoj 31. maja ove godine, uključujući i sve prisutne parlamentarke, kako iz stranaka koje participiraju u vlasti, tako iz stranaka opozicije.

U petak će se o prijedlogu Ministarstva civilnih poslova BiH izjasniti i delegati u Domu naroda PSBiH s obzirom na to da su Zastupnički dom PSBiH i Predsjedništvo BiH već dali saglasnost za otkazivanje Konvencije s čime su se složili i bh. entiteti FBiH i RS, kao i Brčko distrikt BiH.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH navode da je Konvenciju potrebno otkazati kako bi se omogućilo usaglašavanje radnog zakonodavstva te je Konvencija stupila na snagu 30. maja 1937. godine.

Oni ističu da je Evropski komitet za socijalna prava Vijeća Evrope utvrdio, nakon analize izvještaja iz BiH o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje, da stanje u BiH u vezi s pitanjem zapošljavanja i jednakih mogućnosti nije u skladu s Evropskom socijalnom poveljom (revidiranom) te da BiH treba promijeniti svoje radno zakonodavstvo i ukinuti odredbe koje se odnose na zabranu rada pod zemljom za žene.

Napominju da je prvi naredni period kada BiH može otkazati Konvenciju od 30. maja 2017. godine pa do 30. maja 2018. godine, navodi Klix.