Aldin Šljivo: Rad kakanjske SDA počiva na temeljima timskog rada

Kada mi je prije dvije godine ukazana čast i privilegija da budem kandidat za načelnika Općine Kakanj ispred Stranke demokratske akcije, građanima Kaknja je predstavljena vizija razvoja našeg grada s jasnim planom i programom razvoja i nastavka pozitivnih trendova u Kaknju.

Planove i programe je definirao tim stručnih ljudi, a isto tako tim stručnih i vrijednih ljudi je i radio na realizaciji programskih ciljeva.U svojstvu načelnika bio sam na čelu tog tima, prvi među jednakima, što znači da rad kakanjske SDA počiva na temeljima timskog rada.Kao prvi među jednakima, smatram da je tim kojeg sam predvodio kao načelnik ostvario sjajne rezultate koji značajno nadilaze moja očekivanja i najoptimističnija predviđanja s početka mandata.

Baš kao i ured načelnika, i sala Općinskog vijeća je važan politički prostor u kojem se kreiraju procesi bitni i presudni za kvalitet života građana. Izazovi koji su pred nama, te karakter naših vizija i planova za budući period, definirali su potrebu da svoj angažman kao član tima kojem je Kakanj na prvom mjestu nastavim u Općinskom vijeću.

Stoga mi je ukazana čast da budem nosilac liste SDA za Općinsko vijeće Kakanj.U Općinskom vijeću nastavljam snažno svoj rad s punom spremnošću da sva svoja stečena iskustva i znanja stavim u funkciju dobrobiti građana Kaknja.

Osim toga, gdje god sutra budem radio, ma kakvi i koliki izazovi bili na tom poslu, u svakoj prilici ću djelovati na realizaciji zajedničkih ciljeva, pomagat ću budućem načelniku Mirnesu Bajtareviću, sve svoje kapacitete ću staviti na raspolaganje, a sve u interesu dobrobiti građana Kaknja.