AM SDA KAKANJ: Sutra podjela traka i ispis imena poginule djece Prijedora kod kakanjske Sahat kule povodom DANA BIJELIH TRAKA!

POZIV!
U sklopu svojih redovnih aktivnosti ASOCIJACIJA MLADIH SDA KAKANJ VAS Poziva da zajedno obilježite 31.05. – Dan bijelih traka.

Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. na području općine Prijedor.

Na taj dan izdana je naredba od Kriznog štaba nasilno instalirane vlasti tadašnje općine Prijedor kojom se nesrpskom stanovništvu naređuje isticanje bijelog platna na svojim domovima, dok su nesrbi, uglavnom Bošnjaci, na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake.

U sklopu planiranih aktivnosti su podjela trake i letaka gradjanima, te ispisivanje imena 102 ubijene djece Prijedora.

JER ME SE TIČE!