Nakon više od 3 godine čekanja, nakon više od 3 godine agonije mještana naselja Bare, RMU Kakanj konačno počeo radove na sanaciji deponije jalovine Bare: Upućena zahvalnica i čestitka menadžmentu i v.d. direktoru Seadu Imamoviću

Nakon više od 3 godine čekanja, nakon 3 godine agonije mještana Bare koji su zbog sigurnosnog rizika morali biti iseljeni iz svojih domova, RMU Kakanj je konačno počeo radove na sanaciji deponije jalovine Bare. U okviru ovih radova bit će rasterećena padina koja prijeti kućama čime će se steći uslovi za siguran povratak mještana kućama.

Povodom početka ovih radova Općina Kakanj je uputila čestitku i izraze zahvalnosti menadžmentu Rudnika mrkog uglja Kakanj i v.d. direktoru Seadu Imamoviću.

Izražena je nada da će nakon završetka sanacije deponije doći i do vraćanja ovog prostora Općini Kakanj kako bi se intenzivirale aktivnosti na realizaciji zamisli da se na tom lokalitetu gradi sportsko-rekreativni centar Bare. Sportsko-rekreativni centar bi sadržavao atletski stadion, strelište, sportske terene, vidikovac, biciklističke staze, parkinge, a sve bi to moglo biti u upotpunjeno žičarom, hotelom…

Dakle, radi se o viziji i planu da se nakon sanacije deponije jalovine u Barama (sanaciju će vršiti RMU Kakanj) na nekoliko platoa , fazu po fazu, izgradi veliki sportsko-rekreativni kompleks. Velike stvari zahtijevaju i određeno vrijeme za realizaciju, iznalažanje novčanih sredstava, partnera u realizaciji, ali upornost i odlučan rad uvijek rezultiraju uspješnim ostvarenjem zacrtanih ciljeva.

image-0-02-05-62760b78034e7ec14ffd2272dc2a71f751c8e64d9083dc080115b892de36d0ed-v

Idejno rješenje sportsko-rekreativnog centra Bare (klik na sliku za veći format)

  

Počeli radovi na sanaciji deponije jalovine

Početkom  januara 2015. godine u naselju Bare kod Kaknja aktivirano je klizište u kojem je smrtno stradala jedna osoba. Brojne porodice tada su zbog uništenih domova i sigurnosnog rizika morale biti iseljene.

      

Klizište Bare, januar 2015.godine