AMINA OMERDIĆ JE NOVA HAFIZA U BIH: BILO JE I SUZA, ALI RADOSNICA:

Amina Omerdić je danas pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta IZ-e u BiH posljednje ajete napamet proučila Amina Omerdić, i tako stekla časno zvanje hafize Kur’ana Časnog.

Amina Omerdić kći Nisveta i Melise rođena 2.4.2002. godine u Goraždu.

Amina je član projekta Šefi’ kojeg vodi Fondacija “Hifz Časnog Kur’ana”.

Amina je hifz učila pred muhaffizom hafizom, svojim ocem Nisvetom ef. Omerdić.