Bajtarević i Katičić građanima čestitali Novu 2021.godinu

Novogodišnja čestitka načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića i predsjedavajućeg OV Slavena Katičića

Protekla godina je bila godina teških izazova. U osvrtu na 2020.godinu ohrabruje nas naše kakanjsko zajedništvo i u tome je naša najveća snaga u savladavanju svih poteškoća s kojima su susrećemo. Naše nade i naše misli za Novu 2021.godinu su satkane od optimizma i želje da bude bolja i bez poteškoća sa kojima smo se susretali u godinama koje su iza nas.Neka godinu koja je pred nama obilježi kakanjsko zajedništvo, sloga, solidarnost, kontinuirana komunikacija, otvorenost i odlučnost što će sigurno rezultirati pobjedom nad svim izazovima i što će sigurno donijeti novi napredak u našoj zajednici. Sretna Nova 2021.godina!

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević

Predsjedavjući OV Slaven Katičić