BROJ ČLANOVA KAKANJSKE BIBLIOTEKE SE POVEĆAO SA 1.195 NA 2.236

Biblioteka ima za cilj omogućavanje korištenja kulturnih i načnih tekovina, zabilježenih na različitim vrstama bibliotečke građe, radi svestranog kulturnog, naučnog i obrazovnog napretka pojedinca i društva u cijelini. Kada je osnovana, 1917 godine, biblioteka je posjedovala od 3.000 do 4.000 knjiga, dok danas posjeduje preko 55 hiljada knjiga svjetskih, evropskih, jugoslovenskih i bosanskohercegovačkih pisaca, posebno djela klasike koja se izučavaju ili su se izučavala u školama i na fakultetima, ali i djela onih manje poznatih pisaca, različitih generacija.

Današnja biblioteka, pored svojih osnovnih djelatnosti, ima i niz drugih programa kao što je Tvornica kulture, Teen biblioteka, Razredna biblioteka i dr. Naime, početkom februara Općinski načelnik Mirnes Bajtarević je u odnosu na raniju praksu općinske administracije podržao odluku da usluge biblioteke budu besplatne za sve građane Kaknja.

Veći broj korisnika traži i dodatno zapošljavanje knjižničara i insistiranje na većoj odgovornosti korisnika

Kako se navodi u jednom od izvještaja jedna smo od rijetkih općina / još Tešanj / koja je svojim građanima obebijedila pristup bibliotečkim uslugama potpuno besplatno. Ove brojke govore da je odluka i praksa za finansiranje članstva odlična i da je dala izuzetne rezultate, skoro udvostručen broj korisnika. Kako se navodi veći broj korisnika traži i dodatno zapošljavanje knjižničara i insistiranje na većoj odgovornosti korisnika. Općina Kakanj je za ovu svrhu uplatila 9.000,00 KM.

BROJ ČLANOVA u periodu 2018, 2019 i 2020.godine

  1. 2018 1.195
  2. 2019 1.282
  3. 2020 2.236

SARADNJA SA OSNIVAČEM, KAKANJSKIM PREDUZEĆIMA, NVO, MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U BiH ….
• Općina Kakanj, kao osnivač, u ovoj godini je Gradskoj biblioteci Kakanj iskazala punu podršku. Općinski načelnik i stručne službe, zajedno sa vijećnicima OV Kakanj u Budžetu su obezbijedili 30.000,00 KM. Općina Kakanj, kao garant ostvarivanja javnog interesa prepoznala je bibliotečku
djelatnost kao djelatnost od posebnog društvenog interesa i omogućila slobodno / besplatno/ korištenje bibliotečke građe svim svojim građanima. Uplatila je 9.000,00 KM za nabavku bibliotečke građe.

Kakanjinfo