Danas 8. sjednica Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća će danas 21/06/2017. godine (srijeda) održati 8. sjednicu sa početkom u 15:30 na kojoj će razmatrati:

  1. Zapisnik Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina sa sastanka povodom peticije mještana MZ Brnj,
  2. Dopis advokata Agić Suada, Demir Ševale, Zulić Amine i Grgić Ante u vezi naplate potraživanja JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj,
  3. Inicijativa Aktiva direktora Osnovnih škola općine Kakanj za podizanje kulturno-obrazovne saradnje sa općinom Beylikduzu Istanbul Turska.

Također, Kolegij će utvrditi i prijedlog dnevnog reda za 9. redovnu sjednicu Općinskog vijeća i termin održavanja iste.