Danas u Kaknju počeli radovi na ugradnji podzemnih kontejnera

rr2-640x330

Ponedjeljak, 29. august 2016.godine: Općina Kakanj danas je započela aktivnosti na ugradnji podzemnih kontejnera. Prvi radovi na kopanju jama za podzemne kontejnere počeli su danas na lokaciji kod OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u MZ Kakanj 2, na lokaciji na kojoj se trenutno nalaze obični kontejneri.

Plan je da se do kraja sedmice na ovoj lokaciji, te na lokaciji kod kapije “Rudstroja”, te kod mosta preko Zgošće preko puta zgrade “Elektro Kakanj” (uz biciklističku stazu), izvrši ugradnja podzemnih kontejnera, nakon čega će se radovi nastaviti na drugim lokacijama.

Dakle, kontejnera na platou kod solitera 1 uskoro više neće biti jer će podzemni kontejneri biti postavljeni dvadesetak metara dalje.

Plan je da se u užem gradskom području u narednim danima postavi ukupno 26 podzemnih kontejnera na ukupno 14 lokacija.

Tokom izvođenja ovih radova smeće će se moći odlagati u obične kontejnere. Građane za molimo za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova.

Posao ugradnje podzemnih kontejnera će obuhvatiti postavljanje čeličnih kanti sa čeličnim poklopcem u armirano-betonska okna. Čelični poklopac će imati poseban sistem zaključavanja tako da će pristup podzemnoj kanti imati samo radnici nadležnog komunalnog preduzeća. Otpad će se ubacivati uz pomoć nadzemnih INOX kanti sa poklopcem koji će se moći otvarati nogom ili ručno.

Plan je da se u budućem periodu podzemni kontejneri ugrade i u drugim područjima općine Kakanj čime će se u potpunosti ukinuti koncept otvorenih kontejnera oko kojih se razbacuje smeće, iz kojih se šire neugodni mirisi i koji narušavaju estetsku dimenziju prostora.

Uz nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera, Općina Kakanj je finansirala i ugradnju posebnog mehanizma na vozilo za odvoz smeća kako bi se omogućilo pražnjenje podzemnih kontejnera.

rr1 rr2

Počeli radovi na ugradnji podzemnih kontejnera