DF Kakanj: Uličnom promocijom kandidata i druženjem sa građanima ozvaničen početak kampanje

14263969_442959669206307_6242812365512978064_n

Jučer je u predvečernjim satima upriličeno promotivno predstavljanje kandidatkinja i kandidata Demokratske fronte za Općinsko vijeće Kakanj. Na platou ispred zgrade Pošte građanke i građani su imali priliku upoznati se sa biografskim crticama i pojedinostima kandidata, njihovim viđenjima i planiranim aktivnostima. Istaknuto je jednoglasno opredjeljenje da se neće voditi primitivna i napadna kampanja po naseljenim mjestima koju karakterišu jeftini, plitkoumni i promašeni govori, muzički šund, kič i lakrdija, te klišeizirane, otrcane fraze i slogani, bez da se ijednog trena pažnja posveti prezentovanju konkretnih i sveobuhvatnih rješenja i prijedloga ispunjenih notom modernizma i težnje ka sustizanju i implementiranju savremenih trendova i dostignuća. Zbog toga ovim putem blagovremeno obavještavamo širu kakanjsku javnost, kao i vjerne članove i simpatizere, da će naše info-pultove imati priliku vidjeti isključivo u užoj gradskoj jezgri, tačnije, na prostoru male ulice. Budući da smo predano radili na izradi mjera i tačaka, koristimo ovaj tekst kako bismo Vam za početak barem ukratko objelodanili neke od njih iz sljedećih oblasti:

• Mladi

 Proširenje broja studenata koji se stipendiraju putem općinske stipendije dodatnim umanjenjem ili preusmjeravanjem vijećničkih paušala i potpunim ukidanjem naknada za rad u komisijama pri Općinskom vijeću i kabinetu načelnika, te lokalpatriotskim udruživanjem zainteresovanih privrednih subjekata na način da se obavežu na izdvajanje određenog procenta svojih dobiti u jedinstveni općinski fond,
 Klasifikacija stipendija na one koje imaju funkciju socijalnih davanja za mlade lošeg ekonomskog položaja i stipendija koje imaju funkciju podsticajne nagrade za dobre rezultate,
 Formiranje Centra za mlade u kojem bi bile stacionirane sve postojeće nevladine organizacije i inicijative mladih lokalne zajednice i koji bi mladima pružao detaljne informacije o njihovim pravima i prilikama vezanim za lokalnu zajednicu,
 Osnivanje Službe za pitanja mladih u sklopu Općine u skladu sa obavezama iz Zakona o mladima FBiH i potrebama ove populacije,
 Namjenska i podsticajna stanogradnja za mlade od strane Općine. Na ovaj način se može smanjiti cijena novoizgrađenih stanova, tako što Općina može da obezbijedi zemljište za izgradnju, da pripremi projekat, da osigura neophodne dozvole i saglasnosti, da na osnovu javnog poziva odabere i angažuje izvođača radova i da finansira i nadgleda čitav proces izgradnje,
 Program sticanja „prvog dohotka“ – Ostvarivanje partnerstva mladih u dobi od 15. do 21. godine sa lokalnim tržištem rada, privrednim subjektima i nevladnim sektorom, s ciljem poticanja radnih navika u periodu sazrijevanja kroz ponudu kratkoročnih poslova uz odgovarajuću novčanu nagradu (sezonski poslovi, ograničene usluge, javni radovi malog obima i tome slično).

• Zaštita okoline:

 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i njihova energetska iskorištenost u svrhu toplifikacije preostalih dijelova općine prema standardima Evropske unije,
 Izgradnja pogona za reciklažu i ekološko zbrinjavanje otpada,
 Iskorištavanje termalnog izvora u naselju Tičići, kako za izgradnju banjsko-turističkog centra, tako i za proširenje mreže daljinskog grijanja na okolna mjesta, čime bi se eliminisalo zagađenje kućnim ložištima u zimskim periodima,
 Uključivanje kvalifikovanih mladih osoba u upravljanje komunalnom infrastrukturom. Ciljevi: primjena novih tehnologija, savremenih saznanja, ekoloških standarda i monitoringa rizika.

• Infrastruktura:

 Rekonstrukcija dotrajalih i neuslovnih Autobuske i Željezničke stanice, te zgrade Elektra Kakanj,
 Izgradnja biciklističke staze na potezu od stadiona FK Mladost, preko Mila, do Karaulskog Polja,
 Uvođenje biciklističkih parkinga u gradskoj jezgri radi povećanja svijesti o značaju korištenja bicikala kao ekološki najprihvatljivijih prevoznih sredstava,
 Uređenje sportskih igrališta i proširenje ugostiteljske ponude na izletištu Bočica kao gradu najbližem mjestu za odmor i razonodu na čistom zraku,
 Izgradnja brze žičare od naselja Zgošća do izletišta Bočica sa jedinstvenim pogledom na panoramu grada.

• Sport i turizam:

 Proširenje i unapređenje postojećih turističkih kapaciteta, poput nastavka asfaltiranja putnih pravaca na izletištu Ponijeri, uređenja parking prostora na platou ispred Ski-centra, izgradnje dodatne ski-staze u sklopu postojeće, modernizovanja ski-lifta, izgradnje hotelskih kapaciteta koji bi bili posjećivani tokom cijele godine, obogaćivanja ponude i sadržaja tokom ljetne sezone (poligoni, šumske biciklističke i motociklističke staze i sl.), uređenja prilaza kulturno-historijskim spomenicima i njihovo znakovno obilježavanje, uz adekvatno promovisanje prema domaćim i stranim turistima,
 Osiguravanje stipendija mladim sportistima, te fondova za učešće na takmičenjima kojima će se pokriti troškovi priprema i odlaska na značajna i prestižna nadmetanja,
 Izgradnja gradskog bazena zatvorenog tipa koji bi poslovao u sklopu JU Kulturno-sportski centar Kakanj,
 Obogaćivanje lokalnih sportskih događaja pod motom „Za zdrav život“ kroz povećanje broja takmičenja tokom godine za različite dobne skupine,
 Zalaganje za sponzorstva i novčanu podršku lokalnim sportskim kolektivima od strane JP Elektroprivreda BiH kao preduzeća koje značajan izvor prihoda duguje općini Kakanj.

Ukoliko Vas zanima zvanični Izborni program Demokratske fronte BiH za Lokalne izbore, isti je dostupan na sljedećem linku: http://fronta.ba/wp-content/uploads/2016/09/Program-DF.pdf.

Mi u Demokratskoj fronti na navedene i njima slične poduhvate gledamo kao na svrsishodne i dostižne ciljeve koji idu ukorak sa vremenom kojeg živimo. Realizacija istih bila bi finansirana kako od strane Općine, lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, tako i uz pomoć bespovratnih sredstava iz IPA fondova Evropske unije, koji željno iščekuju da u našoj zemlji budu iskorišteni na ovakve inovativne, vizionarske i savremene projekte.

Namjera nam je da od Kaknja napravimo rastući privredni i ekološki centar u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, kao što i zaslužuje. Ne sumnjamo da će građanke i građani prepoznati naše smjelo koračanje u kojem nas vodi ljubav prema ovom gradu i da će nam ukazivanjem svoga povjerenja pomoći u modernizovanju i evropeiziranju našeg voljenog Kaknja.

Za život kakav želiš!