Dilovi/Talovi: Je li firma Grand Plastic – vlasnika i vijećnika Eldina Mijoča Šelde zloupotrijebila grant “Pokreni svoj posao u Kaknju”?

U 2015.godini upriličeno je potpisivanje predugovora a potom i ugovora sa 16 nezaposlenih osoba iz Kaknja kojima će Općina Kakanj dodijeliti poticajna sredstva za razvoj poduzetništva i obrta za 2015. godinu u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”.

Među tim grantovima kao šestoplasirani i rangirani kandidat je bio Jusuf Topalović, koji je bio uposlen u toj firmi a kako saznajemo bliži je rođak Eldina Mijoča Šelde, dugogogišnjeg kakanjskog vijećnika koji je kako znamo i sam vlasnik firme Grand Plastic d.o.o. koja je na lokalitetu Stara jama, radila i proizvodila plastične kese, odnosno proizvodila ambalažu od polietilena 24/7 sati dnevno sa 4 do 6 radnika u dvije smjene po 12 sati. Većina radnika nije bila prijavljena.

Tada, 2015.godine je grant “Pokreni svoj posao u Kaknju” dobio Jusuf Topalović a grant iskoristila firma Grand Plastic, Jusufovog rođaka i vlasnika Eldina Mijoča – Šelde, koja je kako saznajemo i danas sa istim mašinama radi samo je izvršila prenamjenu i registraciju. Ove navode su potvrdila i dva radnika koji su radili u toj firmi. Osim toga kako saznajemo i danas se iste mašine te svi proizvodni rekviziti koriste i dalje za rad i proizvodnju.

Ono što je ključno je da se grant može dobiti isključivo ako je registrovana “osnovna djelatnost” kao primarna a onda ostaje nejasno: Kako je Topalović mogao dobiti grant koji je iskoristio Mijoč?

Ove činjenice ukazuju na zloupotrebu granta i sredstava iz programa “Pokreni svoj posao” iz tog perioda a koji se odnosi na ovu firmu.

Kroz ovaj projekat Općina Kakanj je korisniku dodijelila novčana sredstva za:

–        refundaciju troškova obaveznih doprinosa– PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registriranu djelatnost – period od 12 mjeseci,

–        sufinansiranje nabavke sredstava za rad, repromaterijala, opreme i sl, za registrovanu djelatnost u iznosu do 50% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja do 3.000,00 KM.

Osim ovih izdvajanja, Općina Kakanj je dodijelila i novčana sredstva za troškove registracije djelatnosti.

Kakanjinfo