Dvanaesta sjednica Kolegija Općinskog vijeća Kakanj

Kolegij Općinskog vijeća će 23/10/2017.godine održati 12. sjednicu sa početkom u 15:30 u sali 3.1 zgrade Općine Kakanj na kojoj će razmatrati:

  • Dostava prijedloga i mišljenja za Program rada Skupštine ZE-DO kantona za 2018. godinu
  • Zahtjev MZ-e Kakanj II za ustupanje pumpi za snabdjevanje zgrade vodom od strane etažnih jedinica zgrade kao sadašnjih vlasnika istih JP “Vodokom“ kao i upravljanje i održavanje istih
  • Urgent za saglasnost za izgradnju Središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima
  • Vijećnička inicijativa vijećnika Ivice Petrovića
  • Vijećnička inicijativa vijećnika Elvedina Delića
  • Inicijativa za izradu Strategije sigurnosti saobraćaja u Općini Kakanj za period 2018-2023. godine
  • Obavijest o provođenju postupka certifikacije – Program BFC SEE certifikacije
  • Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj na inicijativu političke organizacije građana „Naša stranka“
  • Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na zaključak u vezi zahtjeva preduzeća Hidrogradnja Sarajevo, podružnica Kamenolom „Greben“ i Porezne uprave FBiH za oslobađanje plaćanja takse na istaknutu firmu
  • Informacija Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina povodom dopisa „Centrotrans Eurolines“ d.d. Sarajevo

Također, Kolegij će utvrditi prijedlog dnevnog reda za 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća i termin održavanja iste.