E703QLA Kakanj uspostavila prvu vezu sa Njemačkom radiostanicom iz “Živog svijeta Kamenoloma” Ribnica!

14517508_592275770980937_6846381987300464545_n

U nedelju 09.10.2016 godine članovi radio kluba Kakanj sa kamenoloma Ribnica su bili aktivni na specijalni znak E703QLA povodom  projekta „Živi svijet Kamenoloma“.

Dio tima je nekoliko dana prije same realizacije izlaska na lokaciju kamenolom pripremao antenski sistem i opremu potrebnu za ovu vrstu aktivnosti.

U ranim jutarnjim satima po dolasku na lokaciju odmah se krenulo u postavljanje antena i montiranja radio stanica. U popodnevnim satima ,tačnije oko 12:00h polokalnom vremenu sve je bilo spremno za prvo javljanje u eteru na specijalni znak E703QLA/p sa izmještene lokacije to jeste kamenoloma Ribnica.

I krenulo je …. Prva radio veza sa kamenoloma je bila iz evrope sa stanicom iz Njemačke, odakle nam se javio kolega koji je pored osnovnih radioamaterskih podataka koje su potrebne za jednu vezu rekao samo rijeći hvale za sam projekat a naravno i za aktivnosti mladih u samom projektu.

Tako se nastavilo tokom cijelog dana aktvnog na kamenolomu,odakle smo uradili mnogo veza sa evropskim i svjetskim stanicama. Posebno bih izdvojili nekoliko veza sa Japanom,Amerikom,Portorikom,Brazilom,Marokom ….

Do kraja dana i aktivnosti sa kamenoloma Ribnica u dnevniku urađenih veza bilo je više stotina ostvarenih veza sa cijelim svijetom.

Mladi članovi i operatori radio kluba i dalje su svakodnevno biti aktivni u eteru iz prostorija radio kluba na specijalni znak E703QLA povodom projekta „Živi svijet kamenoloma“.

Kakanjinfo.com