UPOK: Potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima – Uskoro implementacija projekta “Volonteri za posao”

sobre-ead-800x445

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je dana 04.10.2016. godine potpisalo ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o bespovratnim grant sredstvima za aplicirani projekat “Volonteri za posao”.

PROJEKAT “VOLONTERI ZA POSAO”

Cilj projekta “Volonteri za posao”je unaprijediti integraciju mladih, educiranih potencijalnih kadrova na tržište rada putem interakcije i stručne edukacije, te povezivanjem sa privrednim društvima koji u svojim djelatnostima obuhvataju oblast za koju su volonteri educirani. Projektom će biti implementirani moduli obuke za mlade volontere kroz koje će se povećati opća i posebna znanja i kompetencije za brži i lakši pristup tržištu rada, u svrhu izgradnje kapaciteta za perspektivniju buudućnost mladih na tržištu rada nakon završetka školovanja. Moduli koji će biti obuhvaćeni su: administracijsko upravljanje preduzećem, pisanje biznis plana i prezentiranje privrednim subjektima, pisanje projekata i apliciranje na međunarodne donatore po PCM metodi.

Projekat “Volonteri za posao” ima za cilj i pružanje podrške mladim i obrazovanim osobama na programu stručnog osposobljavanja da svojim kompetencijama postanu konkurentni na tržištu rada kroz dodatnu edukaciju u oblasti pisanja kvalitetnih biznis planova, u okviru svoje struke, prezentuju svoje poslovne ideje potencijalnim poslodavcima. Kao veoma važan dodatni segment stručnog osposobljavanja mladih educiranih lica na programu stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će organizovati interaktivni program obuke za pisanje i apliciranje projekata za EU fondove.

OPREMANJE KABINETA ZA PROJEKTNE TIMOVE

Pored programa stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će u saradnji sa Općinom Kakanj opremiti kabinet za edukaciju i pisanje projektnih prijedloga u novom administrativnom centru – zgradi Općine Kakanj. U kabinetu će biti instalirana informatička oprema, kancelarijski namještaj i multifunkcionalni printer za potrebe projektnih timova mladih volontera i lokalnih partnera Udruženja poslodavaca općine Kakanj.

SARADNJA SA RAZVOJNIM AGENCIJAMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

U implementaciji projekta je planirana i posjeta razvojnim agencijama Centralne BiH i Sarajevske makroregije, u cilju upoznavanja sa procesima kreiranja razvojnih projekata i implementacije istih, sa akcentom na podsticanje samozapošljavanja i samoinicijativnog aktivizma mladih osoba. Posjeta razvojnim agencijama, privrednim komorama i vanjskotrgovinskim komorama će u praksi prikazati proces od ideje do projekta.

INTERNET STRANICA www.volonterizaposao.ba

U cilju održivosti projekta Udruženje poslodavaca općine Kakanj će izraditi internet stranicu www.volonterizaposao.ba koja će predstaviti sve edukacijske programe online, edukacijske materijale (prezentacije, vježbe i radionice), projekte, biznis planove svih mladih osoba na području općine Kakanj, trentne grupe volontera, ali i svih narednih generacija volontera.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta sufinansira projekat sa 83%, a Udruženje poslodavaca općine Kakanj učestvuje sa 17% od ukupne vrijednosti granta za projekat “Volonteri za posao”.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj u saradnji sa Općinom Kakanj provodi mentorski program za 18 lica na stručnom osposobljavanju, pružajući podršku mladim osobama da steknu svoje prvo radno iskustvo i unaprijede nove kompetencije.

www.upok.ba