Erik Larson premijeru Bašiću: Mudre odluke Vlade ZDK, dobar i rad policijskog komesara

Premijer Bašić i Erik Larson razgovarali o saradnji i borbi protiv korupcije u ZDK- Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić razgovarao je u svom uredu s Erikom Larsonom, savjetnikom za borbu protiv korupcije pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Sastanku s Larsonom, bivšim međunarodnim tužiocem Tužilaštva BiH i bivšim savjetnikom za pravosuđe u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, prisustvovali su ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Nebojša Nikolić i predsjednik Tima Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije Dževad Fejzić.

Na sastanku su sagledane aktivnosti Vlade ZDK na polju institucionalne prevencije i borbe protiv korupcije, koje su započete 2016. godine formiranjem Tim za borbu protiv korupcije, u saradnji s Agencijom za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK), a potom i formiranjem posebnog Sektora za borbu protiv korupcije pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu.

Naglašeno je da je prevencija i borba protiv korupcije osnovni zadatak Sektora i Tima, a ne procesuiranje slučajeva korupcije što je u nadležnosti tužilaštva, policije i drugih organa. Također, rečeno je da su aktivnosti Vlade ZDK dobrim dijelom harmonizirane sa aktivnostima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanju kvalitetom Kantona Sarajevo.

Larson je rekao da je s razlogom došao u sjedište Vlade ZDK kako bi razgovarao s premijerom Bašićem, koji je u prethodnom sazivu Vlade učestvovao u pokretanju aktivnosti u ovoj oblasti, kada je obnašao dužnost ministra za pravosuđe i upravu ZDK.

– Radite dobar posao. Vlada ZDK je bila mudra kada je na početku pandemije uspostavila saradnju sa UNDP-om oko javnih nabavki i nabavke medicinske i zaštitne opreme, te izbjegla zamke u koje su neki kantoni upali. Dobar posao radi i komesar policije ZDK Semir Šut, a pohvalno je i kako ste jedini proveli reviziju diploma – rekao je Larson.

Premijer Bašić je rekao da je revizija diploma završena u obimu od 80 posto, ali da je ograničavajući faktor za nastavak ovog procesa to što pojedini univerziteti, posebice u Republici Srpskoj, Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pojedini privatni fakulteti i fakulteti izvan BiH, traže novčanu naknadu za provjeru diploma, što značajno poskupljuje proces revizije.

Naveo je da je ova vlada posljednje dvije godina uspostavila mehanizme po kojima niti jedna marka iz kantonalnog budžeta ne može biti utrošena bez javnog poziva, a u toku je i izrada Uredbe o grantovima.

– Ova vlada u svom punom kapacitetu stoji na raspolaganju Sektoru i Timu za prevenciju i borbu protiv korupcije da sve svoje aktivnosti prilagodi mehanizmima koji će omogućiti nulti stepen korupcije u javnom sektoru – rekao je Bašić.

Na sastanku je također razgovarano o mogućnosti potpisivanja memoranduma o saradnji na prevenciji i borbi protiv korupcije između Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, čime bi se pomoglo kadrovsko i materijalno jačanje kapaciteta ZDK-a za borbu protiv korupcije.