Fadil Novalić: Da bi se uveo borački dodatak, potrebno je dodatnih 770 miliona KM

Vlada FBiH je na današnjoj tematskoj sjednici u Sarajevu donijela deset zaključaka, koje je javnosti nakon sjednice prezentirao federalni premijer Fadil Novalić.

Jedan od zaključaka današnjeg sastanka jeste hitno sazivanje sjednice oba doma Parlamenta FBiH, da bi se po skraćenom postupku usvojili zakoni o pravima branitelja i njihovih porodica, kako bi se obezbijedio zakonski osnov za objavu Jedinstvenog registra branilaca.

– Osnovno je da smo ocijenili da uvođenje boračkog dodatka nije pitanje koje Vlada FBiH može sama na sebe preuzeti bez konsultacije sa građanima, bez upoznavanja cjelokupne javnosti, šta bi to značilo za budžet Federacije i kolika sredstva su potrebna za ove namjene. Konkretno, ukoliko bi bio uveden borački dodatak, budžet Ministarstva za pitanja boraca i invalida, koji sada iznosi 570 miliona KM, bi se uvećao za dodatnih 770 miliona, što znači da bi iz budžeta FBiH za potrebe boračko-invalidne zaštite bilo izdvojeno dvije trećine budžeta, odnosno oko milijardu i 300 miliona KM – kazao je Novalić.

Novalić je istaknuto da bi javnost to trebala znati, te da bi se ispunjavanje tog uvjeta odrazilo na sve tokove u Federaciji.

– Sve ostale zahtjeve okupljenih boraca Vlada FBiH već mjesecima realizira, ali treba znati da ona nije sama u tom proceduralnom lancu. Mislim da je jako bitno da riješimo pitanje reprezentativnosti udruženja boraca, jer trenutno svako sebe može predstavljati kao legitimnog predstavnika interesa ove ili one kategorije društva. Danas u FBiH postoji 1.601 udruženje boraca. Naravno da podržavamo zahtjev da imamo jedno udruženje jer bi to jako pojednostavilo komunikaciju Vlade sa borcima. Međutim, Ustav i međunarodne konvencije garantuju slobodu udruživanja i mi to moramo poštovati – izjavio je Novalić.

U parlamentarnu proceduru je Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja upućen mnogo prije aktuelnih protesta, ističe Novalić, a tim će se zakonskim rješenjem, dodao je, odrediti ona udruženja koja mogu pregovarati sa Vladom o oblasti boračko-invalidske zaštite i načina finansiranja njihovih programskih aktivnosti.

– Po pitanju finansijskih zahtjeva, posebno bitno je uspostavljanje registra i potpisivanje sporazuma sa boračkim organizacijama kojeg smo već usvojili na Vladi. Zakon kojim se uvodi osnivanje registra je također u parlamentarnoj proceduri. Javnost također mora znati da svake godine imamo smanjenje izdvajanja za borce i na toj poziciji nastaju uštede oko šest do sedam miliona KM godišnje. Prema postignutom sporazumu, na koji je Vlada dala saglasnost na 106. sjednici, ovaj iznos će biti preraspoređen i usmjeren posebno ugroženim pripadnicima boračke populacije. Osim toga, zahvaljujući registru, mi ćemo znati ko je do sada bio oštećen i nije dobijao nikakvu pomoć iz budžeta – objasnio je federalni premijer.

Vlada FBiH, dodao je Novalić, već podržava projekte koji za cilj imaju podsticanje projekata zapošljavanja boraca.

– Moramo omogućiti ovim ljudima da rade, a ne da svako malo traže pomoć od države. Smatram da borci nisu i ne smiju biti socijalni slučaj i da im moramo dati pravo da rade, da žive od svog rada i budu ravnopravni članovi našeg društva. Samo to će im vratiti dostojanstvo – zaključio je Novalić.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH je kontatirano da je do sada iz budžeta za boračke naknade izdvojeno deset milijardi KM, a da je 570 miliona KM, koliko je trenutno u budžetu namijenjeno za te svrhe, najveći iznos koji se za boračke naknade izdvaja u regionu.

Da je većina zahtjeva boraca koji protestuju ispred Vlade FBiH već ispunjena, ili je upućena u parlamentarnu proceduru, potvrdio je i Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

– U više navrata u ovih nekoliko proteklih dana sam razgovarao sa okupljenim borcima, nudio da odrede svoje predstavnike da razgovaramo, da im objasnimo kako teče usvajanje zakona i kakva su naša finansijska ograničenja. Nažalost, oni su se svaki put oglušili na pozive, izjavljujući da nemaju svoje predstavnike, a svaki dan su njihove izjave postajale sve radikalnije – kazao je Bukvarević, uputivši još jednom poziv okupljenim borcima da odrede predstavnike za razgovore.